Nieuws

Sensoren brengen groei van aardappelen in beeld

Gepubliceerd op
21 december 2021

De aardappelteelt kan veel meer gebruikmaken van data. Daarom is een consortium van Japanse én Nederlandse bedrijven en instituten gestart met een onderzoek naar de ontwikkeling van data-gedreven teelten. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research verzorgt het projectmanagement en een multidisciplinair team voert het onderzoek uit. Zo ontwikkelden onderzoekers van de WUR en OnePlanet een methode om met eenvoudige sensoren knolontwikkeling te meten onder de grond.

Japan is een land met veel hightech. Tegelijk zijn er in Japan veel kleine boeren die vaak geen opvolger hebben. Het inzetten van moderne technieken zou een nieuwe generatie jonge boeren kunnen aantrekken en hiervoor een oplossing kunnen bieden: data over het gewas kan de boer helpen met bijvoorbeeld ziektedetectie. Om zulke technieken te ontwikkelen is kennis nodig over de teelt. En die kennis is juist aanwezig bij Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

Daarom is een Nederlands-Japans consortium gestart met het project TTADDA: Transition To A Data-Driven Agriculture. Het project is een publiek-private samenwerking en wordt gefinancierd door zowel Nederlandse als Japanse overheden, namelijk de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en het Japanse ministerie van Landbouw. In TTADDA werken de WUR en het Japanse NARO (National Agriculture and Food Research Organization) nauw samen.

Eén van de onderdelen van TTADDA is oogstprognose. Onderzoekers van de WUR ontwikkelden een methode om met hulp van elektrische impedantie tomografie te meten hoe veel aardappelen groeien in de grond, en hoe groot ze zijn. Daarvoor worden op twee planken sensoren bevestigd die gevoelig zijn voor elektrische straling. Daarmee is een 3D-kaart te maken van de ondergrond, waarop dus aardappelen zichtbaar zijn.

De methode is afgelopen jaar op schaalniveau in emmers in de kas getest. De sensoren worden verder ontwikkeld met het Nederlandse instituut OnePlanet (een samenwerking tussen WUR, IMEC en RadboudUMC). Komend jaar vindt de praktijkproef in Japan plaats: daarvoor worden de planken met sensoren achter een tractor geplaatst, zodat die al rijdende kan meten hoe de knollen zich ontwikkelen tijdens het groeiseizoen.