Nieuws

Dilemma van beregening grasland op De Marke

Gepubliceerd op
19 mei 2022

Het is zelden zo vroeg in het jaar zo droog geweest. De grasgroei op de droge zandgrond bij Agro-innovatiecentrum De Marke is vrijwel tot stilstand gekomen. De maïs komt boven en kan hopelijk nog even vooruit. Op grasland zijn we al even aan het beregenen.

Twee systemen voor beregening

Op De Marke zijn twee systemen voor beregening: op de huiskavel een elektrische pomp in een 30 meter diepe bron, met een ondergronds buizenstelsel om 35 ha te kunnen voorzien van water. En een trekker-pomp (diesel) om de 20 ha veldkavel te beregenen. Beide moeten volgens aanwijzingen van Grassignaal en de bodemsensoren volop beregend worden.

Maar elektra is duur en diesel nog duurder. Kan dat wel uit? En eerlijk gezegd is daar maar weinig van bekend. Het is vooral lastig om vooraf de extra gewasopbrengst van beregening in te schatten.

Effectief beregenen grasland in mei/juni

Beregenen op grasland is nu zeer effectief. De temperatuur is relatief laag, er is voldoende zon en de dagen zijn lang. Het gras is bemest en wil in mei en juni hard groeien.

Voorbeeld kostenberekening

Een voorbeeld berekening geeft enig inzicht: Stel dat 1 mm water 15 kg ds gras geeft (bron: Idse Hoving, Cranendonck 2003), met een waarde van 25 cent, dan is dat € 3,75 aan opbrengst. In 2018 kostte elektrisch beregenen op De Marke € 2,62 per mm water, dat gaat om alle kosten incl. arbeid. Met de huidige stroomprijs loopt dit op naar €3,15 per mm aangewend water. Nog altijd onder de grasopbrengst van € 3,75 dus rendabel om te doen. Bij gebruik van diesel en een dieselprijs van € 1.60, komt de kostprijs van beregenen op € 5,20. Dit ligt boven de waarde van de grasopbrengst. Wanneer de installatie weinig kost en arbeid niet gerekend wordt zal de prijs onder de €3,75 kunnen komen, maar dat is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Beregenen heeft meer voordelen

Naast meer opbrengst is beregenen ook van belang voor continuïteit van weidegang, en een goede benutting van meststoffen, zodat ze niet verloren gaan. Ook behoud van de zode en voorkomen van veronkruiding zijn legitieme redenen. Dit op waarde zetten is lastig.

Maïs beregenen in de zomer

Wanneer in juli de temperatuur boven de 30 graden is, is het gras veel minder groeizaam en heeft beregenen minder zin. Loopt de maïs risico, zet dan liever in op maïs. Die vormt de dubbele kg’s ds per mm, of heeft de helft minder water nodig voor dezelfde droge stof. Voorwaarde is wel dat beregenen toegestaan is en blijft.

De strategie op De Marke is dan ook: gras beregenen in het voorjaar en maïs in de zomer.