Cursus

Online Programma: Sustainable and Inclusive Landscapes

Verdiep je in transformatief denken en handelen om duurzame geïntegreerde landschappen op te bouwen en bij te dragen aan de wereldwijde doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 4 maanden 2 - 4 uur per week
Prijs € 293,00
Certificaat Yes, for the full program experience
Format Online
Credits Certificaat

Over het online programma Sustainable and Inclusive Landscapes

We staan voor een aantal complexe problemen die onderling verband houden, zoals de stijgende voedselprijzen, de economische neergang, de klimaatverandering en de toenemende concurrentie om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Geïntegreerde landschappen kunnen bijdragen aan de oplossing voor deze problemen. Ze bieden nieuwe inzichten en mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling, maar daar zijn nieuwe vaardigheden en kennis voor nodig.

Om de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te behalen, moeten de diverse stakeholders een raakvlak vinden en de meervoudige en complexe landschapskwesties, -processen en -perspectieven leren begrijpen.

In dit programma voor professionals leer je welke vaardigheden er nodig zijn om deze veranderingen te realiseren en wat jouw rol daarbij is. Dit programma gaat uit van een ruimtelijk perspectief en richt zich op de multifunctionele en sectoroverstijgende aard van landschappen.

Wat je gaat leren

  • Je leert dat landschappen levendige en dynamische multifunctionele ruimtes zijn waarin er geconcurreerd wordt om het gebruik van natuurlijk hulpbronnen terwijl er tegelijkertijd sprake is van een onderlinge afhankelijkheid van sectoren, ambities en bewoners.
  • Je ontwikkelt leiderschapsvaardigheden om middelen te mobiliseren en stakeholders te motiveren om SDG-gerichte duurzame veranderingen te realiseren.
  • Je krijgt belangrijke inzichten en ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om te profiteren van de motivatie van investeerders om te investeren en de behoefte aan innovatieve financiering in landschappen.

In dit Professional Certificate Program leer je over vier belangrijke elementen in landschapsdenken:

  • Geïntegreerde landschapsfinanciering
  • Landschapsbeheer
  • Landschapsleiderschap
  • Klimaatverandering en klimaatactie

Het programma bestaat uit online cursussen waarin je leert dat de toepassing van landschapsbenaderingen om complexe ontwikkelings- en milieu-uitdagingen aan te pakken een verschuiving in mindset, perspectief en skillset vereist.

De cursussen in dit programma zijn ontwikkeld om je vermogen om buiten de sector en op een meer geïntegreerde en transformatieve manier te denken, te vergroten. De cursussen zullen je voorzien van de vaardigheden en tools die nodig zijn om je landschappen te transformeren en om je te leren hoe je de nodige klimaatactie kunt integreren. Je zult niet alleen kunnen analyseren, je zult ook leren hoe je kennis in de praktijk kunt brengen om klimaatslimme landschappen op lokale schaal en / of over de hele wereld te promoten.

het online programma Sustainable and Inclusive Landscapes is ontwikkeld door een netwerk van wereldwijd actieve partners in het kader van het Global Landscapes Forum.

Inhoud van het online programma Sustainable and Inclusive Landscapes

Dit online programma voor professionals bestaat uit drie MOOCs die in willekeurige volgorde kunnen worden gevolgd. De studiebelasting is ongeveer 2-3 uur per week per online cursus en een MOOC duurt ongeveer 4 weken. Uiteraard kun je zelf bepalen wanneer en hoe snel je studeert. De totale duur verandert dan mee.

Ontmoet de docenten

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

//wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f