MOOC

Food and Nutrition Security in Urbanizing Landscapes 

Onze omgeving verstedelijkt, wat effect heeft op voedsel en voeding. Wanneer je over de grenzen van je sector en professionele setting reikt, zie je hoe het rurale en stedelijke wat betreft voedsel van elkaar afhankelijk zijn. Bekijk jouw omgeving vanuit een geïntegreerd ruimtelijk en voedsel systeem perspectief en ontdek welke partners key zijn om samen te werken aan het creëren van voedsel- en voedingszekerheid. Doe mee met Wageningen University & Research.

Organisator Wageningen University & Research
Registratie periode

di 3 augustus 2021 tot di 5 april 2022

di 7 december 2021 tot di 2 augustus 2022

Datum

di 7 december 2021 tot di 10 mei 2022

di 5 april 2022 tot di 6 september 2022

Duur 4 weken, 3 - 4 uur per week
Prijs € 82,00
Certificaat Beperkt cursusmateriaal gratis, volledig pakket (inclusief examen en geverifieerd certificaat) €82.
Format Online
Credits Certificaat

Content of the course

Voedsel- en Voedingszekerheid in een verstedelijkende wereld

Onze omgeving verandert. Terwijl dorpen en metropolen uitdijen, leggen ze steeds meer beslag op natuurlijke hulpbronnen zoals water en land. Deze wedijver om hulpbronnen zorgt voor druk op het platteland, die door klimaatverandering en migratie van het platteland naar de stad nog eens versterkt wordt. Rurale gebieden zijn echter essentieel voor de voedselvoorziening van een groeiende bevolking en.

Terwijl in een deel van de wereld overvoeding toeneemt, en daarmee leefstijl-gerelateerde aandoeningen zoals obesitas, diabetes en hartziekte, kampen andere gebieden juist met ondervoeding, met hogere sterftekans en een nadelig effect op de ontwikkeling van kinderen als gevolg. Zitten sommige consumenten gevangen in voedselwoestijnen, met beperkte toegang tot verse producten, voedselproducenten hebben juist moeite om winstgevende markten aan te boren. Hoewel dat nu nog de uitzondering is, zouden stedelijke overheden hierin een sleutelrol kunnen spelen door voedsel op de stedelijke agenda te plaatsen.

De betrokkenheid tussen stad en land versterken in jouw omgeving

Ondanks dat de stad, perifere en rurale gebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vindt de ontwikkeling van stad en platteland volledig los van elkaar plaats. In deze cursus, tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Global Landscapes Forum (GLF) en het UN Environment Program (UNEP), leer je verder te kijken dan de grenzen van je huidige expertise en geografische locatie. Door een geïntegreerd perspectief op ruimtelijke ontwikkeling en voedselsystemen ontstaan mogelijkheden voor structurele verandering.

Leer voedsel- en voedingsproblemen analyseren. Zo kun je:

 • Bewustzijn creëren over het belang van een systeembenadering tot voedsel- en voedingssystemen binnen jouw omgeving
 • Bedenken hoe structurele samenwerking tussen betrokkenen uit stedelijke en landelijke gebieden mogelijk wordt
 • Samenwerken aan voedsel- en voedingssystemen

Je werkt het geleerde uit, waarbij je sleutelfiguren uit jouw ruraal-urbane omgeving identificeert en onderzoekt je eigen rol bij het doorbreken van de scheiding tussen stad en platteland.

Voor wie?

Ben je onderzoeker, adviseur van een internationale NGO of multilaterale organisatie (bijvoorbeeld Food & Agriculture Organisation (FAO)), voedingsexpert of stedelijk planner, lid van de boerenbond of beleidsmaker? Doe mee met deze cursus en begin met het aanpakken van voedsel- en voedingsonzekerheid in jouw verstedelijkende omgeving.

  Wat je gaat leren

  • De belangrijkste concepten en uitdagingen rondom voedsel en voeding in verstedelijkende gebieden
  • De rol van de stad-platteland dynamiek, en hoe deze zichtbaar wordt in het landschap
  • Handvatten voor een basisanalyse van een stedelijk regionaal voedselsysteem
  • Inspiratie voor meer specialistische analyses van een stedelijk regionaal voedselsysteem
  • De belangrijkste principes van goed landschapsbeheer en de rol van voedselbeleid daarbinnen
  • Het belang van samenwerking tussen landelijke en stedelijke gebieden om voedsel- en voedingsveiligheid te creëren
  • Identificeren van aanknopingspunten voor duurzame verandering
  • Hoe belanghebbenden naar een gezamenlijk standpunt te mobiliseren
  • Hoe jouw rol als ‘landschapsspecialist’ kan bijdragen aan voedsel- en voedingsveiligheid in jouw verstedelijkende omgeving

   Meet the instructors

   //wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

   //wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f