Cursus

Landschapsbestuur

In deze cursus worden professionals in bosbouw en natuurbeheer uitgedaagd om een integraal perspectief te hanteren, verder te kijken dan het bos en bruggen te slaan tussen de publieke en de private sector. We richten ons op de institutionele ontwikkeling op landschapsniveau inclusief platforms voor meerdere belanghebbenden, netwerken, en financiële ondersteuningsmechanismen om de landschapsdynamiek ter plaatse te sturen.

Organisator Wageningen Centre for Development Innovation
Datum

ma 18 april 2022 tot vr 3 juni 2022

Duur 6 weken / 13 uren per week
Scholarship beschikbaar Ja
Studiebeurs Inschrijven september / oktober
Format Online
Credits Certificaat

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie: