STAP-budget

Wat is STAP?

Het STAP-budget is een subsidie van maximaal €1000,- voor scholing bij erkende opleiders. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangevraagd door werkenden en werkzoekenden. Het STAP-budget vervangt de belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

De volledige naam verklaart het doel van dit budget; ‘Stimulering van de ArbeidsmarktPositie’. Het aanbod van STAP-opleiders loopt uiteen van cursussen gericht op soft skills tot volledige opleidingen.

Let goed op bij het moment waarop je de aanvraag indient. Je opleiding start minimaal 4 weken na je aanvraag en binnen 3 maanden na sluiting van het tijdvak.

Wijziging STAP-regeling

Op 13 juni heeft het kabinet besloten dat het STAP-budget per september gerichter ingezet zou worden voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt. Hoe dit vormgegeven zou worden, zou nog vastgesteld worden. In juli is meer bekend gemaakt over de verdere invulling van deze regeling. Daarbij is besloten het STAP-budget uitsluitend toe te kennen voor (delen van) NVAO-geaccrediteerde onderwijsprogramma’s. Deze accreditatie richt zich op bachelor-, master- en associate degree-onderwijs.

Dit betekent dat een groot deel van het onderwijsaanbod van Wageningen Academy niet langer in aanmerking komt voor de laatste twee aanvraagmomenten voor het STAP-budget.

De online master’s courses Plant Breeding en Food Technology voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Daarvoor kan nog STAP-budget aangevraagd worden. Let op: de aanvraagdata voor de laatste twee aanvraagrondes zijn gewijzigd naar 18 september en 15 november. Voor cursussen die starten tussen 16 oktober 2023 en 1 februari 2024 kan nog STAP-budget aangevraagd worden.

Deelnemers aan onze cursussen die een STAP-aanmeldingsbewijs aangevraagd hebben, ontvangen van ons bericht over het vervolg en de mogelijkheden m.b.t. hun inschrijving.

Resterende aanvraagblokken:

Blok Start aanvraagperiode Cursusperiode Aanmelden t.b.v. formulier
5 18/9/2023 16/10/2023 – 14/2/2024 11/9/2023
6 15/11/2023 29/11/2023 – 31/3/2024 8/11/2023

Voorwaarden om in aanmerking te komen

Om in aanmerking te kunnen komen voor dit budget gelden enkele voorwaarden:

  • Je bent ouder dan 18 jaar en ontvangt nog geen AOW.
  • Je hebt van de afgelopen 24 maanden minstens 6 maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering gehad.
  • Je hebt in het kalenderjaar van je STAP-aanvraag nog geen STAP-budget ontvangen.
  • Je kunt voor de opleiding die je wenst te volgen een STAP-budget krijgen (volgens het STAP-scholingsregister).
  • Er is nog STAP-budget over.

Het STAP-budget bedraagt maximaal €1000,- en is uitsluitend bedoeld voor scholingskosten. Is je cursus duurder dan €1000,-? Dan betaal je de rest zelf. Is je cursus goedkoper? Dan kun je in hetzelfde kalenderjaar voor het resterende bedrag geen nieuwe aanvraag indienen.

Meer informatie

Voor algemene informatie over STAP, kun je terecht op: Inloggen bij Mijn STAP-budget - STAP-informatie raadplegen (stapuwv.nl).

Wil je meer weten over de inzet van het STAP-budget binnen WUR? Neem contact op met Klaar Vernaillen, via het formulier rechtsboven op deze pagina (desktop) of als je op mobiel deze webpagina bekijkt via het contactformulier hieronder.

//wur.faqtory.nl/widgets/topfaqs/c363df8d