Cursus

Online Programma: Food Security and Sustainability

Hoe kunnen we op een milieuvriendelijke manier voldoende voedsel produceren om de toenemende wereldbevolking in de toekomst van eten te voorzien? Breid je kennis uit met het online programma Food Security and Sustainability en draag bij aan de prangende uitdaging 9 miljard mensen in 2050 duurzaam van voedsel te kunnen voorzien.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 5 maanden 7 - 9 hours per week
Prijs € 442,00
Certificaat Yes, for the full program experience
Format Online
Credits Certificaat

Over het online programma Sustainable Food Security and Sustainability

De groeiende bevolking (9 miljard in 2050!) van voedsel voorzien wordt een steeds lastigere opgave. Er is dan ook een dringende oplossing nodig. We moeten onze kennis vergroten, onderzoek doen en de mogelijkheden verkennen als we dit probleem de wereld uit willen helpen. Draag jouw steentje bij en help mee om deze puzzel op te lossen. Je kunt nu beginnen door je kennis over voedselproductiesystemen, voedselzekerheid, duurzame ontwikkeling in de landbouw en veeteelt en systeemdenken te vergroten.

Hoe is het mogelijk dat de wereld momenteel genoeg voedsel voor iedereen produceert, maar toch lijden mensen honger en hebben tekorten aan voedingsstoffen? Hoe kunnen we op een ecologisch duurzame manier voldoende voedsel produceren om de toegenomen wereldbevolking in de toekomst te voeden?

Food Security and Sustainability, een online programma voor professionals, is opgezet door wereldberoemde experts van o.a. Wageningen University & Research en is bedoeld om je te verdiepen in bijzondere vakgebieden die in het middelpunt van de belangstelling staan. Na afronding van dit programma ontvang je een prestatiecertificaat als bewijs van je verworven kennis.

Wat je gaat leren

 • Dat voedselzekerheid afhankelijk is van voedselbeschikbaarheid, toegang tot voedsel en voedselverbruik en -stabiliteit
 • Hoe we genoeg voedsel kunnen produceren voor iedereen
 • Hoe duurzaam verschillende voedselproductiesystemen zijn
 • Hoe toegang tot voldoende, gezond en veilig voedsel voor iedereen kan worden gegarandeerd
 • En welke actoren en activiteiten ertoe bijdragen om voedselzekerheid te bereiken op internationaal, nationaal, lokaal, huishoudelijk en individueel niveau

Leer meer over systeemdenken en de toepassing ervan om de ecologische duurzaamheid van voedselproductiesystemen te verbeteren. De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Complexiteit en diversiteit van voedselproductiesystemen
 • Principes van systeemanalyse
 • Evaluatiemethoden voor de milieu-impact van voedselproductiesystemen
 • Sterke en zwakke punten van verschillende voedselproductiesystemen

Leer de basisprincipes van gewasproductie om de wereld te voeden en de hulpbronnen van onze planeet te behouden. De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Basisconcept van plantaardige productie
 • Kwesties met betrekking tot wereldwijde voedselproductie en -consumptie
 • Invloeden van water (schaarste en beschikbaarheid) en andere maatregelen op de productie van gewassen
 • Processen die voor grote problemen zorgen voor het milieu
 • Maatregelen om die problemen op te lossen en te voorkomen

Leer meer over de basisprincipes van besluitvorming over voedseltoegang vanuit een perspectief op meerdere niveaus. De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • De basisprincipes van toegang tot voedsel
 • Keuzes die de toegang tot voedsel beïnvloeden
 • Dilemma's op huishoudelijk, lokaal, nationaal en internationaal niveau

Inhoud van het online programma Sustainable Food Security and Sustainability

Dit Food Security and Sustainability-programma bestaat uit drie MOOC's, waarvan je de volgorde zelf kunt bepalen. Je besteedt ongeveer 7-9 uur per week aan elke online cursus en elke MOOC duurt gemiddeld 6 weken. Uiteraard mag je in je eigen tijd en tempo studeren, dus je kunt zelf de duur aanpassen.

Ontmoet de docenten

   //wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

   //wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f