Studentinformatie

Bijvak- en Contractstudenten


Bijvakstudent.

Definitie: Studenten die ingeschreven staan als student aan een andere Nederlandse bekostigde HO-instelling voor CROHO geregistreerde opleiding en vakken willen volgen bij Wageningen Universiteit in het kader van hun studie.

Voor meer informatie en het inschrijfformulier Bijvak student:

2019-2020:

- Inschrijfformulier Bijvak Student 2019-2020

- Toelichting Bijvak Student 2019-2020

- Verklaring Bijvak Student 2019-2020

Contractstudent.

Definitie: Student die een of meer vakken wil volgen van het reguliere onderwijs programma van Wageningen Universiteit maar die niet is ingeschreven voor een volledige Bsc- of Msc-opleiding.

Voor meer informatie en het inschrijfformulier Contract Student:

2019-2020:

- Inschrijfformulier Contract Student 2019-2020 (Engels)

- Toelichting Contract Student 2019-2020 (Engels)

Registeren als een contract student is mogelijk voor de vakken zoals omschreven in de studiegids 2019-2020.