Studentinformatie

Colloquium Doctum

Wie aan een universiteit een bachelor opleiding wil gaan volgen moet in het bezit zijn van een diploma VWO (gymnasium, atheneum) of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Wie niet over een dergelijk diploma beschikt kan toelating regelen via het zogenaamde Colloquium Doctum. Wageningen University biedt zelf geen colloquium doctum aan. Bij ons bestaat een colloquium doctum uit deelcertificaten op VWO 6 niveau, die je - behalve voor wiskunde - elders moet halen.

Voorwaarden

  • je bent 21 jaar of ouder
  • je bent niet in het bezit van een vwo-diploma of een daarmee gelijkgesteld diploma
  • je wilt een Bachelor opleiding volgen aan Wageningen University

Deelcertificaten halen

Er zijn verschillende instellingen waar je VWO 6 deelcertificaten kan halen. Wageningen University biedt alleen een Wiskunde toelatingstoets aan. Kijk in de tabel onder aan de pagina welke certificaten je moet hebben voor een bepaalde opleiding.

Overzicht van de bachelor opleidingen waarvoor het Colloquium Doctum kan worden aangevraagd
Bachelor opleiding Opgelegde vakken (op VWO 6 niveau)
- Biologie Biologie, Engels, Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde en Wiskunde A of B.
- Biotechnologie*, Bodem-Water en Atmosfeer, Dierwetenschappen,Levensmiddelentechnologie, Milieuwetenschappen, Moleculaire Levenswetenschappen*, Plantenwetenschappen Engels, Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde en Wiskunde A of B.
- Internationaal Land- en Waterbeheer Engels, Natuurkunde, Nederlands, Wiskunde A of B. Daarnaast 1 vak naar keuze uit de reeks: Aardrijkskunde, Biologie, Economie.
- Voeding en Gezondheid* Biologie, Engels, Nederlands, Scheikunde en Wiskunde A of B.
- Agrotechnologie Engels, Natuurkunde, Nederlands, Wiskunde A of B en Biologie of Scheikunde.
- Bos- en Natuurbeheer, Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning Engels, Nederlands, Wiskunde A of B en Aardrijkskunde of Biologie. Daarnaast 1 vak naar keuze uit de reeks: Aardrijkskunde, Biologie, Economie, Natuurkunde, Scheikunde.
- Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen, Communicatie en Life Sciences, Economie en Beleid, Gezondheid en Maatschappij, Internationale Ontwikkelingsstudies Engels, Nederlands en Wiskunde A of B. Daarnaast 2 vakken naar keuze uit de reeks: Aardrijkskunde, Biologie, Economie, Geschiedenis, Maatschappijleer, Natuurkunde, Scheikunde.
- Tourism Engels en Wiskunde A. Daarnaast 3 vakken uit de reeks: Aardrijkskunde, Biologie, Economie, Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde.
* Voor de opleidingen Biotechnologie, Moleculaire Wetenschappen en Voeding en Gezondheid geldt een Numerus Fixus met Decentrale Selectie