Studentinformatie

Colloquium Doctum

Wie aan een universiteit een bachelor opleiding wil gaan volgen moet in het bezit zijn van een diploma VWO (gymnasium, atheneum) of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Wie niet over een dergelijk diploma beschikt kan toelating regelen via het zogenaamde Colloquium Doctum. Wageningen University biedt zelf geen colloquium doctum aan. Bij ons bestaat een colloquium doctum uit deelcertificaten op VWO 6 niveau, die je - behalve voor wiskunde - elders moet halen.

Voorwaarden

  • je bent 21 jaar of ouder
  • je bent niet in het bezit van een vwo-diploma of een daarmee gelijkgesteld diploma
  • je wilt een Bachelor opleiding volgen aan Wageningen University

Deelcertificaten halen

Er zijn verschillende instellingen waar je VWO 6 deelcertificaten kan halen. Wageningen University biedt alleen een Wiskunde toelatingstoets aan. Kijk in de tabel onder aan de pagina welke certificaten je moet hebben voor een bepaalde opleiding.

Overzicht van de bachelor opleidingen waarvoor het Colloquium Doctum kan worden aangevraagd
Bachelor opleiding Opgelegde vakken (op VWO 6 niveau)
Agrotechnologie Nederlands, Engels, wiskunde A of B, natuurkunde en scheikunde
Animal Sciences ** Engels, wiskunde A of B, biologie, scheikunde. Daarnaast 1 vak naar keuze uit de reeks: aardrijkskunde, economie, natuurkunde, Nederlands
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Nederlands, Engels, wiskunde A of B. Daarnaast 2 vakken naar keuze uit de reeks: aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, maatschappijleer, natuurkunde, scheikunde
Biologie Nederlands, Engels, wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde
Biotechnologie Nederlands, Engels, wiskunde B, scheikunde, natuurkunde of biologie
Bos- en Natuurbeheer Nederlands, Engels, wiskunde A of B en aardrijkskunde of biologie. Daarnaast 1 vak naar keuze uit de reeks aardrijkskunde, biologie, economie, natuurkunde, scheikunde
Communicatie en Life Sciences Nederlands, Engels, wiskunde A, B of C. Daarnaast 2 vakken naar keuze uit de reeks: aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, maatschappijleer, natuurkunde, scheikunde
Economie en Beleid Nederlands, Engels, wiskunde A of B. Daarnaast 2 vakken naar keuze uit de reeks: aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, maatschappijleer, natuurkunde, scheikunde
Environmental Sciences ** Engels, wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde. Daarnaast 1 vak naar keuze uit de reeks: aardrijkskunde, biologie, economie, Nederlands
Food Technology ** Engels, wiskunde A of B, scheikunde, biologie of natuurkunde. Daarnaast 1 vak naar keuze uit de reeks: aardrijkskunde, biologie, economie, natuurkunde, Nederlands
Gezondheid en Maatschappij Nederlands, Engels, wiskunde A of B. Daarnaast 2 vakken naar keuze uit de reeks: aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, maatschappijleer, natuurkunde, scheikunde
International Land and Water Management ** Engels, wiskunde A of B, natuurkunde. Daarnaast 2 vakken naar keuze uit de reeks: aardrijkskunde, biologie, economie, Nederlands
Internationale Ontwikkelingsstudies Nederlands, Engels, wiskunde A of B. Daarnaast 2 vakken naar keuze uit de reeks: aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, maatschappijleer, natuurkunde, scheikunde
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning Nederlands, Engels, wiskunde A of B en aardrijkskunde of biologie. Daarnaast 1 vak naar keuze uit de reeks: aardrijkskunde, biologie, economie, natuurkunde, scheikunde
Moleculaire Levenswetenschappen Nederlands, Engels, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde
Plantenwetenschappen Nederlands, Engels, wiskunde A of B, scheikunde en natuurkunde of biologie
Soil, Water, Atmosphere ** Engels, wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde. Daarnaast 1 vak naar keuze uit de reeks: aardrijkskunde, biologie, economie, Nederlands
Tourism ** Engels, wiskunde A,B of C. Daarnaast 3 vakken naar keuze uit de reeks: aardrijkskunde, biologie, economie, natuurkunde, scheikunde, Nederlands
Voeding en Gezondheid Nederlands, Engels, wiskunde A of B, scheikunde en natuurkunde of biologie

** Engelstalige Bachelor opleidingen.