Studentinformatie

Deficiënties in voorvereisten

Veel opleidingen stellen aanvullende eisen aan je vooropleiding. Ze eisen bijvoorbeeld wiskunde, scheikunde en/of natuurkunde op VWO-niveau.

Voldoe je niet aan de voorvereisten, dan moet je aantonen dat je voldoende kennis van ontbrekende vakken bezit om het onderwijs binnen de opleiding te kunnen volgen.

Je kunt:

  • VWO deelcertificaten halen, b.v. bij het volwassenen onderwijs (VAVO);
  • voortentamens doen bij de CCVX;
  • toelatingsexamens doen bij Boswell-Bèta te Utrecht of;
  • een Toelatingsonderzoek Wiskunde doen aan Wageningen University.

De Centrale Commissies Voortentamen

Het is mogelijk om je bij de CCVX aan te melden voor de voortentames wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie.

Boswell-Bèta

Het Boswell-Bèta in Utrecht verzorgt aanvullende cursussen en examens in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie gedurende de zomermaanden. Meer informatie over de cursussen en de af te leggen examens is te lezen op de website van Boswell-Bèta.

Toelatingsonderzoek Wiskunde

Wageningen Universiteit biedt alleen een toelatingstoets voor wiskunde aan. Als je aan de toelatingstoets wil meedoen, dan moet je de stof zelf bestuderen (of zelf een bijles-docent regelen). Wij geven geen les t.b.v. de toelatingstoets. De toets kun je meerdere keren (kosteloos) maken. De toelatingsonderzoeken zijn op 13 december 2017 (aanmelddeadline is 6 december 2017), dinsdag 1 mei 2018 (Aanmelddeadline is 24 april 2018) en 9 augustus 2018 (Aanmelddeadline is 2 augustus 2018).

Een toelatingsonderzoek duurt 3 uur.

Hiernaast vind je een aanmeldformulier, informatie over de leerstof en voorbeeldexamens voor de toelatingstoets wiskunde (mix A/B) bij Wageningen University.

Een voorbereidingspakket kan je aanschaffen bij Studystore Wageningen. LET OP: Als je toelatingsonderzoek in augustus doet, is de Studystore Wageningen gesloten. Zorg dus dat je tijdig het voorbereidingspakket aanschaft.