Studentinformatie

VWO diploma oude tweede fase

Om tot een bachelor te worden toegelaten moet je voldoen aan de vooropleidingseisen zoals vermeld in onderstaande tabel. Deze gelden tot 1 augustus 2007.

In de praktijk betekent dit dat studenten die hun VWO diploma tweede fase vóór 1 januari 2010 hebben gehaald aan de eisen in de onderstaande tabel moeten voldoen. Deze studenten zullen veelal in augustus/september 2006 zijn begonnen met het vierde jaar van hun VWO opleiding.

Voor studenten die in augustus/september 2006 of eerder met het vierde vwo jaar zijn begonnen en, bijvoorbeeld als gevolg van blijven zitten, ná 1 januari 2010 hun vwo diploma + profiel hebben gehaald, gelden onderstaande eisen in de regel ook.

Voor studenten die na 1 augustus 2007 met het vierde jaar van hun vwo studie zijn begonnen, gelden andere toelatingseisen.

Bepaalde vakken niet in je profiel?

Voldoe je niet aan de onderstaande vereisten, dan moet je aantonen dat je voldoende kennis van de ontbrekende vakken bezit om het onderwijs binnen de opleiding te kunnen volgen.

Vereisten bij een VWO diploma oude tweede fase voor de verschillende bacheloropleidingen
Opleiding VWO profiel Natuur & Techniek VWO profiel Natuur & Gezondheid VWO profiel Economie & Maatschappij VWO profiel Cultuur & Maatschappij
Agrotechnologie WB1+N1+S1 WB1+N1+S1
Animal Sciences** WB1+N1+S1 WB1+N1+S1
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen E1 E1 WA1,2/WB1 + E1
Biologie B1,2 Niet toelaatbaar Niet toelaatbaar
Biotechnologie WB1+N1+S1* WB1+N1+S1*
Bos- en Natuurbeheer WA1,2+A/B1,2
Communicatiewetenschappen WA1,2/WB1
Economie en Beleid E1 E1 WA1,2/WB1 + E1
Environmental Sciences** WB1+N1+S1 WB1+N1+S1
Food Technology** WB1+N1+S1 WB1+N1+S1
Gezondheid en Maatschappij WA1,2/WB1
International Land and Water Management** N1/S1/B1,2 WA1,2+N1/S1/B1,2
Internationale Ontwikkelingsstudies WA1,2/WB1
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning WA1,2+A/B1,2
Moleculaire Levenswetenschappen WB1+N1+S1 WB1+N1+S1
Plantenwetenschappen WB1+N1+S1 WB1+N1+S1
Soil, Water, Atmosphere** WB1+N1+S1 WB1+N1+S1
Tourism** WA1,2
Voeding en Gezondheid * * WB1+S1 * WB1+S1 *

Toelichting op bovenstaande tabel:

• = direct toelaatbaar
* = voor deze opleidingen geldt een Numerus Fixus

** = De opleidingen Animal Sciences, Environmental Sciences, Food Technology, International Land and Water Management, Soil Water Atmosphere en Tourism zijn vanaf september 2018 volledig in het Engels.

Waar een aanvulling nodig is, staan in de tabel de betreffende vakken genoemd.

A = Aardrijkskunde
B1,2 = Biologie 1,2
E1,2 = Economie 1,2
N1 = Natuurkunde 1
S1 = Scheikunde 1
WA1,2 = Wiskunde A1,2
WB1 = Wiskunde B1
+ = en; bijvoorbeeld WB1+S1 betekent Wiskunde B 1 en Scheikunde 1

/ = of; bijv. WA1,2/WB1 betekent Wiskunde A1,2 of Wiskunde B1