Studenten met dyslexie

Als je alleen extra tentamentijd wilt aanvragen, hoef je geen afspraak met een studentendecaan te maken. Zorg wel voor een geldige dyslexie-verklaring.

Studenten met dyslexie kunnen met een aanvraagformulier extra tentamentijd aanvragen. Als je een groter lettertype ook prettig vindt, kun je dat op het formulier aankruisen.

Stap 1: zorg voor een geldige dyslexieverklaring en onderzoeksrapport

Stap 2: download het aanvraagformulier en vul het volledig in

Stap 3: lever een kopie van je dyslexieverklaring en het ingevulde formulier in bij de Studentenbalie in het Forum

Docentenbrief

Een studentendecaan beoordeelt je aanvraag. Als je aanvraag is goedgekeurd, krijg je via je WUR e-mailadres een docentenbrief. Hierin staat dat je recht hebt op 25% extra tentamentijd en eventueel een grotere letter. Met deze brief kun je zelf aan de contactdocent van ieder vak de voorzieningen vragen. Dit moet je uiterlijk twee weken voor de tentamendatum hebben gedaan.

Tussen het inleveren van het formulier en het ontvangen van de docentenbrief kan 1-3 weken tijd zitten. Begin dus op tijd met je aanvraag.

Dyslexieverklaring afgekeurd?

Als je dyslexieverklaring niet aan de voorwaarden voldoet, vraagt de studentendecaan een  studentenpsycholoog om een tweede beoordeling. Hiervoor is het volledige onderzoeksrapport noodzakelijk. Als de studentenpsycholoog de diagnose dyslexie ondersteunt, ontvang je alsnog een docentenbrief. Als de studentenpsycholoog twijfelt aan de diagnose, dan adviseert de studentendecaan je om een nieuw dyslexieonderzoek te laten doen.

Meer voorzieningen nodig?

Voor alle andere voorzieningen is een afspraak met een studentendecaan noodzakelijk. Dyslexie geeft nooit automatisch recht op voorzieningen. Lees de pagina Studeren met een functiebeperking voor meer informatie.