Studentenpsycholoog

Er is eigenlijk niets waarover je niet met de studentenpsycholoog zou kunnen praten. Het is ook raadzaam om bijtijds te komen; voorkomen is immers beter dan genezen! Indien je verwacht dat je persoonlijke problemen zullen gaan leiden tot studievertraging dan is het van belang dit tijdig te melden.

Met wat voor soort problemen kan ik bij de studentenpsycholoog terecht? Bekijk het filmpje: Studentenpsychologen, wat kunnen ze voor je doen?

Persoonlijke problemen

Jaarlijks klopt een groot aantal studenten aan met allerhande persoonlijke problemen. Hierbij kun je denken aan:

 • aanpassings­moeilijkheden en heimwee
 • verlegenheid en sociale angst
 • negatief zelfbeeld
 • moeite met het leggen van contact met andere studenten
 • assertiviteitsproblemen (o.a. moeite met ‘nee’ zeggen)
 • piekeren
 • relationele problemen
 • verlies van een dierbaar iemand
 • klachten van depressieve aard
 • problemen met seksualiteit en seksuele identiteit
 • eetproblemen
 • spannings- en angstklachten

Studiemoeilijkheden

Jaarlijks komen ook veel studenten vanwege studiemoeilijkheden. Hierbij kun je denken aan:

 • moeilijkheden met het plannen van je studie of met het kunnen opbrengen van de nodige studiediscipline
 • uitstelgedrag
 • moeite met studievaardigheid, (voor het verbeteren van je studievaardigheden kun je ook contact opnemen met de studenten decanen)
 • scriptie­problematiek
 • tentamenvrees
 • faalangst en perfectionisme
 • spanningen bij het actief meedoen in een werk­groep of bij het houden van een referaat
 • stageproblemen
 • onzekerheid over je toekomst na het afstuderen

De studentenpsycholoog kan je helpen inventariseren waar je tegenaan loopt en je helpen je studiegedrag te veranderen om efficiënter te studeren. Voor praktische studietips verwijzen we naar de website van de Universiteit van Leiden: http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/

Walk-in counselling

Walk-in counselling" in het Forum (kamer 011, rechts naast de Student Desk de gang in). Voor dringende of korte vragen op psychologisch of sociaal gebied. Je kunt laagdrempelig binnenlopen en in 15 minuten je verhaal doen. Er wordt naar je geluisterd door een studentenpsycholoog (Maandag, woensdag, vrijdag) tijdens de middagpauze tussen 12.30-13.30 uur. In de Walk-in wordt je verhaal gehoord, krijg je zo mogelijk tips én een advies over de plek waar je het beste terecht kunt met je (hulp)vraag.” Let op: Walk-in counselling is gesloten van vrijdag 7 juli t/m zondag 20 augustus.

Afspraak.

Voor het maken van een afspraak kun je de studentenpsycholoog mailen. Indien je geen voorkeur hebt is het handig als je naar alle 3 de studentenpsychologen mailt, dan kunnen wij bekijken bij wie je het eerste terecht kunt. Vaak gaat er wel 2 weken overheen voor we je een afspraak kunnen bieden, mocht het urgent zijn geef dan even in je mailtje aan waar het over gaat dan proberen we er rekening mee te houden.

Het is mogelijk om een studentenpsycholoog een probleem of gewoon een vraag voor te leggen via e-mail: Jos.bovens@wur.nl, manet.boer@wur.nlineke.leenders@wur.nl

Ons adres: Dienst Studenten Begeleiding, Studentenpsychologen, Nexus gebouw (nr.117), Akkermaalsbos 14, 6708WB Wageningen.

Mocht je dringend behoefte hebben aan een gesprek: indien je de studentenpsychologen niet kunt bereiken neem dan contact op met de studentendecanen (mail naar studentendecaan@wur.nl of bel 0317-483618) of neem contact op met je huisarts.

Crisis

In geval van een crisis: bel je huisarts of neem direct contact op met de crisisdienst op 0318-691212 of 0318-433400. Buiten werktijden kun je de crisisdienst bereiken via de huisartsenpost 0318-200800 of bel 112.

Begeleiding en kosten

In een aantal gesprekken zal de studentenpsycholoog je helpen om je problemen in kaart te brengen en deze gezamenlijk zo goed mogelijk op te lossen. De gesprekken zijn gratis voor studenten van Wageningen University en strikt vertrouwelijk. Aan derden wordt uitsluitend informatie verstrekt met jouw toestemming.

De hulp van de studentenpsycholoog is overwegend kortdurend. Blijkt er langer durende of meer specialistische hulp nodig te zijn, dan word je verwezen naar een geschikte instantie.

Deze dienstverlening is uitsluitend beschikbaar voor studenten, PhD studenten met een AIO aanstelling worden verzocht om contact op te nemen met de bedrijfsarts of met bedrijfsmaatschappelijk werk. Voor contactgegevens surf naar www.intranet.wur.nl > people > Well-being & Health.

Links.
Hieronder vind je een aantal links naar websites die je kunt raadplegen als je meer wilt weten over problemen die vaak voorkomen.

ADHD:

www.adhdbijvolwassenen.nl - Info over ADHD bij volwassenen, inclusief zelftest

www.adhd.nl - Uitgebreide info over ADHD

www.impulsdigitaal.nl - Site van vereniging voor volwassenen met AD(H)D

AUTISME:

www.handicap-studie.nl - Uitgebreide info over studeren met een handicap

www.pasnederland.nl - Info over personen in het Autisme Spectrum

www.users.dircon.co.uk/~cns/ - About university students with Autism

ALCOHOL:

www.alcoholinfo.nl - Alles over alcohol

www.dekaterkomtlater.nl - Info over alcohol, inclusief een drinktest

www.drinktest.nl - Hoe is mijn drinkgedrag: een drinktest

www.watdrinkjij.nl - Site voor studenten(verenigingen) over drank

www.jellinek.nl - Zelftest, online zelfhulpmodule, online behandeling

www.trimbos.nl - Info in Nederlands en Engels over o.a. verslaving/addiction

www.alcoholdebaas.nl - Een internetbehandeling van alcoholproblemen

www.zelfhulpverslaving.nl - Info over zelfhulpgroepen en verslavingen

www.niaaa.nih.gov/ - National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism

ANGST, FOBIE EN DWANG:

www.adfstichting.nl - Info over angst- en dwangklachten

www.fobie.startpagina.nl - Alles over fobie

www.assertiviteit.startpagina.nl - Alles over assertiviteit

www.hyperventilatie.org - Site van Ned. Hyperventilatiestichting

www.verlegenmensen.nl - Site van Vereniging van Verlegen Mensen

http://www.cursusgeenpaniek.nl/ - Cursus voor leren omgaan met paniekklachten

DEPRESSIE:

www.gripopjedip.nl - Site geeft steun in omgaan met depressieve klachten

www.depressiecentrum.nl - Info over depressie, inclusief depressie zelftest

www.zwaarweer.nl - Info over verschil dipje en depressie, inclusief test

www.internettherapie.nl - Een internet zelfhulpprogramma voor depressiviteit

www.winterdip.nl - Alles over lichttherapie bij winterdepressie

www.depressiezelftest.nl - Een zelftest voor depressie

www.depressie.startpagina.nl - Alles over depressie

www.pratenonline.nl - Online-chat met professionals en depressie zelftest

DRUGS:

www.zelfhulpverslaving.nl - Info over zelfhulpgroepen en verslavingen

www.drugsinfo.nl - Info over drugs en gezondheid

www.trimbos.nl - Info over o.a. drugs en verslaving

www.iriszorg.nl - Instelling voor verslavingszorg met kantoor ook in Wageningen

www.jellinek.nl - Zelftest, online zelfhulpmodule, E-mail hulp

DYSLEXIE:

www.dyslexie.startpagina.nl - Info over dyslexie

www.lexima.nl - Info over ICT voor beter lezen en leren

http://www.zorgwijzer.nl/faq/dyslexie - Welke hulp- en zorgvormen zijn er voor dyslexie.

EETPROBLEEM:

www.sabn.nl - Site van Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa

www.novarum.nl - Info over (behandeling van) eetstoornissen en een zelftest

www.boulimiadebaas.nl - Info over Boulimia, zelftest, online behandeling

www.ziezozelfhulp.nl - Info over een zelfhulporganisatie

www.eetstoornis.info - Site van Ned. Academie voor Eetstoornissen

HANDICAP EN STUDIE:

www.onderwijsenhandicap.nl - Hoe goed te studeren met een handicap? www.tijdgebrek.nl idem, inclusief zelftest

HOOGBEGAAFDHEID:

www.infohoogbegaafd.nl - Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid

www.hoogbegaafd.startpagina.nl - Info over hoogbegaafdheid

www.go.to/hoogbegaafd - Info over hoogbegaafdheid

www.mensa.nl - Mensa behartigt belangen van hoogbegaafden

INTERNETTHERAPIE:

www.annazorg.nl - Interactieve zorgprogramma’s van psychische klachten

www.interapy.nl - Info over psychologische behandelingen via internet

www.alcoholdebaas.nl - Info over o.a. internetbehandeling van verslaving

www.faalangst.nl - Info over een online faalangstcursus

www.ggzbuitenamstel.kleurjeleven.nl - Internetcursus bij stress,angst, somberheid

www.gripopjedip.nl - Een online cursus en E-mail hulp

www.jellinek.nl - Online zelfhulpmodule alcohol / drugs, online behandeling alcohol


KINDEREN VAN OUDERS MET PROBLEMEN:

www.survivalkid.nl - Voor jongeren met een familielid met psychische problemen

www.ypsilon.org - Site van vereniging voor familie van mensen met schizofrenie

www.drankjewel.nl - Info voor jongeren met ouders met alcoholproblemen

www.kopstoring.nl - Voor jongeren met een familielid met psychische problemen

www.familievan.nl - Voor familie van mensen met psychische problemen

MOEHEID:

http://www.umcn.nl/patient/ - Site van kenniscentrum chronische vermoeidheid

ONTSPANNING/MINDFULNESS:

www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/mind/aandacht.htm - Oefeningen meditatie

www.ggzdrenthe.nl/index.php?pageID=708 - Oefeningen in zelfontspanning

http://www.lifesdriverslicense.com/en/relaxation/mp3/ - Relaxation exercises

PSYCHISCHE PROBLEMEN ALGEMEEN:

www.hulpgids.nl - Info over psychiatrische ziektebeelden, therapie en medicatie

www.ggz.startpagina.nl - Info over allerlei psychische klachten

www.psychowijzer.nl - Brochures over allerlei psychische problemen

http://www.trimbos.nl/default14.html - Info over o.a. allerlei psychische stoornissen

www.fondspsychischegezondheid.nl - Info over diverse psychische problemen

www.mentalhelp.net - Information on psychological problems

www.gezondheidsplein.nl - Lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen

PSYCHIATRIE:

www.psychoseplein.nl - Info over psychose

www.moeilijkemensen.nl - Info over persoonlijkheidsstoornissen

www.psychiater.startpagina.nl - Info over o.a. psychiatrische ziektebeelden

www.psychiatrienet.nl - Info over psychische ziektebeelden

REGIONALE INSTANTIES VOOR PSYCHOLOGISCHE HULPVERLENING:

http://www.degelderseroos.nl/ - Het centrale regionale hulpverleningsadres

http://www.eleos.nl/ - Instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg

http://www.max-ernst.nl/ - Instelling voor psychologische hulp in o.a. Arnhem\

ROUW:

http://www.verliesverwerken.nl/rouw/ - Site van landelijke stichting rouwbegeleiding

http://www.anderzijds.nl/ - Rouwbegeleiding na suïcide

SEKSUALITEIT:

http://www.mildred-rutgershuis.nl/ - Voor o.a. seksuologische hulpverlening

www.gezondheidsplein.nl - Info over o.a. seksualiteitsproblemen

SLAAPPROBLEMEN:

www.slaapstoornissen.nl - Info over slaapproblemen, inclusief zelftest

http://slapeloosheid.startpagina.nl/ - Info over slaapstoornissen

www.sleepnet.com/ - All about sleep(problems)

STRESS:

http://www.nuevenniet.com/ - Info over stress, inclusief zelftest

http://psychowijzer.nl/ - Info over o.a. stress, overspannenheid, burn-out

http://www.burnout.nl/ - Info over burn-out, inclusief zelftest

http://www.gezondheidsplein.nl/ - Info over o.a. stressklachten

http://www.Stress.startpagina.nl/ - Info over stress

STUDEERPROBLEMEN:

www.faalangst.nl - Info over faalangst, inclusief zelftest

www.studietips.leidenuniv.nl - Tips bij studieproblemen

http://www-dsz.service.rug.nl/bss/so/topics/tests/startso.htm - Zelftests studieaanpak

http://www-dsz.service.rug.nl/los/ - Over studievaardigheden

http://www.studentenpsychologen.nl/ - Met o.m. diverse studeeradviezen

STUDIEKEUZE (TESTS):

http://www.123test.nl/ - Allerlei zelftests, o.a. studie/beroepskeuze

http://www.leren.nl/rubriek/loopbaan/beroepskeuze/ - Met o.a. allerlei zelftests

http://studie-beroepskeuze.jouwpagina.nl/rubrieken/beroepen.html - Beroepskeuze

http://test.startpagina.nl/ - Met diverse zelftests en andere testmogelijkheden

http://www.intermediair.nl/ - Info over o.a. Loopbaanplanning

SUÏCIDE:

http://www.anderzijds.nl/ - Rouwbegeleiding na suïcide

http://www.ex6.nl/ - Lotgenotencontact bij zelfmoordgedachten

http://www.sostelefonischehulpdienst.nl/ - Tel. hulp: 0900-0767 anoniem

http://www.soshulp.nl/ - Online of per e-mail hulp en ondersteuning (anoniem)

http://www.befrienders.org/ - Talk (chat/e-mail) to someone about problems

ZELFHULP:

www.ggzelfhulp.nl - Zelf aan de slag met stress,angst en somberheid