Studentenpsycholoog

Er is eigenlijk niets waarover je niet met de studentenpsycholoog zou kunnen praten. Het is ook raadzaam om bijtijds te komen; voorkomen is immers beter dan genezen! Verwacht je dat je persoonlijke problemen zullen leiden tot studievertraging dan is het van belang dit tijdig te melden.

Met wat voor soort problemen kan ik bij de studentenpsycholoog terecht? Bekijk het filmpje: Studentenpsychologen, wat kunnen ze voor je doen?

Persoonlijke problemen

Jaarlijks klopt een groot aantal studenten aan met allerhande persoonlijke problemen. Hierbij kun je denken aan:

 • aanpassings­moeilijkheden en heimwee
 • verlegenheid en sociale angst
 • negatief zelfbeeld
 • moeite met het leggen van contact met andere studenten
 • assertiviteitsproblemen (o.a. moeite met ‘nee’ zeggen)
 • piekeren
 • relationele problemen
 • verlies van een dierbaar iemand
 • klachten van depressieve aard
 • problemen met seksualiteit en seksuele identiteit
 • eetproblemen
 • spannings- en angstklachten
 • problemen in de thuissituatie
 • verantwoordelijkheden als mantelzorger
 • ouders met psychische en/of lichamelijke problematiek
 • ziekte
 • handicaps
 • verantwoordelijkheden als ouder
 • vragen m.b.t. religie
 • problemen rondom balans studie en privé

Studiemoeilijkheden

Jaarlijks komen ook veel studenten vanwege studiemoeilijkheden. Hierbij kun je denken aan:

 • moeilijkheden met het plannen van je studie of met het kunnen opbrengen van de nodige studiediscipline
 • uitstelgedrag
 • moeite met studievaardigheid, (voor het verbeteren van je studievaardigheden kun je ook contact opnemen met de studenten decanen)
 • scriptie­problematiek
 • tentamenvrees
 • faalangst en perfectionisme
 • spanningen bij het actief meedoen in een werk­groep of bij het houden van een referaat
 • stageproblemen
 • problemen rondom balans studie en privé
 • onzekerheid over je toekomst na het afstuderen

De studentenpsycholoog kan je helpen inventariseren waar je tegenaan loopt en je helpen je studiegedrag te veranderen om efficiënter te studeren. Voor praktische studietips verwijzen we naar de website van de Universiteit van Leiden: http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/

Walk-in counselling

De Walk-in counselling in het Forum (kamer 011, rechts naast de Student Desk de gang in) is er voor dringende of korte vragen op psychologisch of sociaal gebied. Je kunt laagdrempelig binnenlopen en in 15 minuten je verhaal doen. Er wordt naar je geluisterd door een studentenpsycholoog tijdens de middagpauze tussen 13.00-14.00. In de Walk-in wordt je verhaal gehoord, krijg je zo mogelijks tips én een advies over de plek waar je het beste terecht kunt met je (hulp)vraag.

Afspraak

* Voor het maken van een afspraak kun je de studentenpsychologen mailen. Wij zullen bekijken bij wie je het eerste terecht kunt. Mailadres: Studentpsychologists@wur.nl

* In een intakegesprek hebben we +- 60 min. de tijd om je verhaal te horen en zullen wij een inschatting maken wat jou het beste kan helpen (een interne of externe verwijzing; je enkele tips meegeven; een vervolgafspraak met één van ons)


* Mocht je dringend behoefte hebben aan een gesprek: indien je de studentenpsychologen niet kunt bereiken neem dan contact op met je huisarts.

* Het is ook mogelijk om een studentenpsycholoog een probleem of gewoon een vraag voor te leggen via de e-mail.

Mailadres: Studentpsychologists@wur.nl

Adres: Nexus gebouw (nr.117 op de campus, tegenover ‘t Restaurant van de Toekomst), Akkermaalsbos 14, 6708 WB Wageningen.

Crisis

In geval van een crisis:

* Werktijden: Bel je huisarts (bijv. van der Duin/van Dinther/Custers: 0317-466600), zij kunnen de crisisdienst bellen.

* Buiten werktijden: Bel de huisartsenpost in Ede op 0318-200800, zij kunnen de crisisdienst bellen.

* Levensbedreigende situaties: Bel 112

* Suïcidale gedachten: Bel 0900-0113 of chat via www.113.nl.

Begeleiding en kosten

In een aantal gesprekken zal de studentenpsycholoog je helpen om je problemen in kaart te brengen en deze gezamenlijk zo goed mogelijk op te lossen. De gesprekken zijn gratis voor studenten van Wageningen University en strikt vertrouwelijk. Aan derden wordt uitsluitend informatie verstrekt met jouw toestemming.

De hulp van de studentenpsycholoog is overwegend kortdurend. Blijkt er langer durende of meer specialistische hulp nodig te zijn, dan word je verwezen naar een geschikte instantie.

Deze dienstverlening is uitsluitend beschikbaar voor studenten. PhD’s en medewerkers worden verzocht om contact op te nemen met de bedrijfsarts of met bedrijfsmaatschappelijk werk. Voor contactgegevens surf naar https://intranet.wur.nl/umbraco/nl/weten-regelen/klacht-bezwaar/bemiddeling-hulp/.

Links


Hieronder vind je een aantal links naar websites die je kunt raadplegen als je meer wilt weten over problemen die vaak voorkomen.

ADHD:

www.adhdbijvolwassenen.nl - Info over ADHD bij volwassenen, inclusief zelftest

www.adhd.nl - Uitgebreide info over ADHD

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/adhd-medicijnen - Site met info over medicijnen AD(H)D

AUTISME:

www.handicap-studie.nl - Uitgebreide info over studeren met een handicap

www.pasnederland.nl - Info over personen in het Autisme Spectrum

www.users.dircon.co.uk/~cns/ - About university students with Autism

ALCOHOL:

www.alcoholinfo.nl - Alles over alcohol

www.jellinek.nl - Zelftest, online zelfhulpmodule, online behandeling

https://www.trimbos.nl/themas/alcohol - Info in Nederlands en Engels over o.a. verslaving

www.alcoholdebaas.nl - Een internetbehandeling van alcoholproblemen

www.zelfhulpverslaving.nl - Info over zelfhulpgroepen en verslavingen

www.niaaa.nih.gov/ - National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism

https://www.jellinek.nl/familie-en-omgeving/familie-en-vrienden/kinderen-verslaafde-ouders-kopp-kvo/ - Info voor kinderen van verslaafde ouders

ANGST, FOBIE EN DWANG:

www.adfstichting.nl - Info over angst- en dwangklachten

www.fobie.startpagina.nl - Alles over fobie

www.assertiviteit.startpagina.nl - Alles over assertiviteit

https://hyperventilatie.org/ - Site van Nederlandse Hyperventilatiestichting

www.verlegenmensen.nl - Site van Vereniging van Verlegen Mensen

http://www.cursusgeenpaniek.nl/ - Cursus voor leren omgaan met paniekklachten

DEPRESSIE:

www.gripopjedip.nl - Site geeft steun in omgaan met depressieve klachten

www.depressiecentrum.nl - Info over depressie, inclusief depressie zelftest

www.internettherapie.nl - Een internet zelfhulpprogramma voor depressiviteit

www.winterdip.nl - Alles over lichttherapie bij winterdepressie

www.depressiezelftest.nl - Een zelftest voor depressie

www.depressie.startpagina.nl - Alles over depressie

www.pratenonline.nl - Online-chat met professionals en depressie zelftest

DRUGS:

www.zelfhulpverslaving.nl - Info over zelfhulpgroepen en verslavingen

www.drugsinfo.nl - Info over drugs en gezondheid

www.trimbos.nl - Info over o.a. drugs en verslaving

www.iriszorg.nl - Instelling voor verslavingszorg met kantoor ook in Wageningen

www.jellinek.nl - Zelftest, online zelfhulpmodule, E-mail hulp

DYSLEXIE:

www.dyslexie.startpagina.nl - Info over dyslexie

www.lexima.nl - Info over ICT voor beter lezen en leren

http://www.zorgwijzer.nl/faq/dyslexie - Welke hulp- en zorgvormen zijn er voor dyslexie.

EETPROBLEEM:

www.sabn.nl - Site van Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa

www.novarum.nl - Info over (behandeling van) eetstoornissen en een zelftest

www.boulimiadebaas.nl - Info over Boulimia, zelftest, online behandeling

www.ziezozelfhulp.nl - Info over een zelfhulporganisatie

www.eetstoornis.info - Site van Ned. Academie voor Eetstoornissen

www.ixtanoa.nl – Centrum van ervaringsdeskundigen

HANDICAP EN STUDIE:

www.onderwijsenhandicap.nl - Hoe goed te studeren met een handicap?

HOOGBEGAAFDHEID:

http://www.lich.nl/content/index.html - Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid

www.mensa.nl - Mensa behartigt belangen van hoogbegaafden

INTERNETTHERAPIE:

www.interapy.nl - Info over psychologische behandelingen via internet

www.alcoholdebaas.nl - Info over o.a. internetbehandeling van verslaving

www.faalangst.nl - Info over een online faalangstcursus

www.ggzbuitenamstel.kleurjeleven.nl - Internetcursus bij stress, angst, somberheid

www.gripopjedip.nl - Een online cursus en E-mail hulp

www.jellinek.nl - Online zelfhulpmodule alcohol / drugs, online behandeling alcohol

https://thiswayup.org.au/ - Engelstalige online behandeling voor psychische klachten

KINDEREN VAN OUDERS MET PROBLEMEN:

www.ypsilon.org - Site van vereniging voor familie van mensen met schizofrenie

www.kopstoring.nl - Voor jongeren met een familielid met psychische problemen

www.familievan.nl - Voor familie van mensen met psychische problemen

https://www.jellinek.nl/familie-en-omgeving/familie-en-vrienden/kinderen-verslaafde-ouders-kopp-kvo/ - Info voor kinderen van verslaafde ouders

Medische psychologie

https://www.lvmp.nl/is-medische-psychologie/ - Wat is medische psychologie en wanneer kan het je helpen?

https://medische-psychologie.nl/ - Extra informatie

MOEHEID:

http://nkcv.nl - Site van kenniscentrum chronische vermoeidheid

ONTSPANNING/MINDFULNESS:

www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/mind/aandacht.htm - Oefeningen meditatie

http://www.gerschurink.nl/audio.php - Mindfulness meditatie audio bestanden en informatie

https://www.headspace.com/ - Engelstalige mindfulness oefeningen

https://ggzdrenthe.nl/ontspanningsoefeningen - Oefeningen in zelfontspanning

http://www.lifesdriverslicense.com/en/relaxation/mp3/ - Relaxation exercises

PSYCHISCHE PROBLEMEN ALGEMEEN:

www.hulpgids.nl - Info over psychiatrische ziektebeelden, therapie en medicatie

www.ggz.startpagina.nl - Info over allerlei psychische klachten

https://wijzijnmind.nl/psychipedia?page=1102&lang=1 - Brochures over allerlei psychische problemen

http://www.trimbos.nl/default14.html - Info over o.a. allerlei psychische stoornissen

www.fondspsychischegezondheid.nl - Info over diverse psychische problemen

www.mentalhelp.net - Information on psychological problems

www.gezondheidsplein.nl - Lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen

https://www.mentaalbeter.nl/nl-NL/Mentaal-Beter-Volwassen/De-hulpvraag-1-1/Persoonlijkheidsstoornis - Info over persoonlijkheidsstoornissen

PSYCHIATRIE:

www.ypsilon.org - Info over psychose

www.psychiatrienet.nl - Info over psychische ziektebeelden

https://www.radboudumc.nl/afdelingen/psychiatrie/waarvoor-kunt-u-bij-ons-terecht/aandoeningen – Informatie over psychiatrie van het Radboud UMC te Nijmegen

https://www.mentaalbeter.nl/Items/nl-NL/FAQ/vragen-over-therapie/wat-is-het-verschil-tussen-psychische-en-psychiatrische-problemen

https://wijzijnmind.nl/psychipedia - Info over psychische ziektebeelden en stoornissen

https://www.mentaalbeter.nl/nl-NL/Mentaal-Beter-Volwassen/De-hulpvraag-1-1/Persoonlijkheidsstoornis - Info over persoonlijkheidsstoornissen

REGIONALE INSTANTIES VOOR PSYCHOLOGISCHE HULPVERLENING:

https://www.propersona.nl/Home/ - Het centrale regionale hulpverleningsadres

http://www.eleos.nl/ - Instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg

http://www.max-ernst.nl/ - Instelling voor psychologische hulp in o.a. Arnhem\

ROUW:

http://www.verliesverwerken.nl/rouw/ - Site van landelijke stichting rouwbegeleiding

 http://rouwnazelfdoding.nl/ - Rouwbegeleiding na suïcide

https://www.psyned.nl/zelfhulp/rouw - Rouwbegeleiding na suïcide

SEKSUALITEIT:

https://www.psyq.nl/seksuologie - Informatie over o.a. seksualiteitsproblemen en seksuologische hulpverlening

https://www.nvvs.info/clienten/links - Links met informatie rondom diverse vraagstukken

SLAAPPROBLEMEN:

https://www.medsys.nl/federatie/slaapstoornissen/index.html - Info over slaapstoornissen

http://slapeloosheid.startpagina.nl/ - Info over slaapstoornissen

https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/sleep-problems/ - Engelstalige site over slaapproblemen

https://www.helpguide.org/articles/sleep/insomnia-causes-and-cures.htm - Engelstalige site over slaapproblemen

https://www.slaapinfo.nl/slaaptips/ - Slaaptips

STRESS:

https://wijzijnmind.nl/psychipedia/stress?page=1107&lang=1 - Info over stress, overspannenheid, burn-out

https://www.gezondheidsplein.nl/dossiers/stress-en-burn-out-wat-kun-je-er-tegen-doen/wat-is-stress/item43796 - Info over stress, overspannenheid, burn-out

http://www.burnout.nl/ - Info over burn-out, inclusief zelftest

http://www.Stress.startpagina.nl/ - Info over stress

STUDEERPROBLEMEN:

www.faalangst.nl - Info over faalangst, inclusief zelftest

www.studietips.leidenuniv.nl - Tips bij studieproblemen

http://www-dsz.service.rug.nl/bss/so/topics/tests/startso.htm - Zelftests studieaanpak

https://www.purplemonkey.nl/ - Centrum gericht op (het verbeteren van) studievaardigheden

www.howtostudy.com - Studietips

www.scriptiehelper.nl – Hulp bij het schrijven van je scriptie

STUDIEKEUZE (TESTS):

http://www.123test.nl/ - Allerlei zelftests, o.a. studie/beroepskeuze

http://www.leren.nl/rubriek/loopbaan/beroepskeuze/ - Met o.a. allerlei zelftests

http://test.startpagina.nl/ - Met diverse zelftests en andere testmogelijkheden

http://www.intermediair.nl/ - Info over o.a. Loopbaanplanning

SUÏCIDE:

www.113.nl – Dé website over suïcidepreventie. Chat via de website of bel direct (0900-0113) of zoek en vind info.

http://www.befrienders.org/ - Engelstalige website gericht op suïcidepreventie

ZELFHULP:

https://mneme.psy.vu.nl/stophetgetob/ - Bij piekerklachten

https://www.ggzfriesland.nl/zelfhulpprogrammas - Voor diverse psychische klachten

https://www.ggzoostbrabant.nl/clienten/online-zelfhulp - Voor diverse psychische klachten

https://www.mirro.nl/ - Voor diverse psychische klachten

https://www.trimbos.nl/themas/ggz-in-de-huisartsenpraktijk/online-zelfhulp - Voor depressieve klachten, angstklachten en problematisch alcoholgebruik

https://www.lentis.nl/zelfhulp/online-zelfhulp/ - Voor diverse psychische klachten