Vertrouwenspersoon

Voor studenten die in aanraking komen met ongewenst gedrag van anderen is er de vertrouwenspersoon voor studenten. Tot haar taak behoren individuele opvang, hulpverlening en de behandeling van klachten.

Ongewenste situaties kunnen zich voordoen in de studie- en onderwijssfeer, maar ook bv. in de woonsituatie of elders. Aarzel niet, ook als je twijfelt aan de ernst van ervaren ongewenst gedrag, je tot de vertrouwenspersoon te wenden.

Afspraak maken

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en alles wat je met haar bespreekt is vertrouwelijk.