Studium Generale certificaat

Met het certificaat-traject kun je als student meer uit Studium Generale halen. In dit traject bezoek je dertig SG-activiteiten. Over elke activiteit schrijf je een verslag van maximaal anderhalve pagina. Daar krijg feedback op van een SG-medewerker. Je ontmoet de andere certificaatstudenten tijdens lunchbijeenkomsten die SG met enige regelmaat organiseert. Tenslotte krijg je een door de rector magnificus ondertekend certificaat, dat zwart op wit je brede ontwikkeling aantoont.

Wil je ook zo’n certificaat halen? Stuur dan een e-mail met je motivatie naar Studium Generale. Vervolgens nodigen we je uit voor een gesprek. Uit die mail en dat gesprek moet blijken:

  • dat je gericht bent op academische vorming, dus op zaken als leren reflecteren en redeneren, en op de vorming van je (wereld)burgerschap
  • dat je een brede belangstelling hebt voor actuele onderwerpen
  • welke onderwerpen je vooral interesseren
  • waarom je denkt deze extra inspanningen te kunnen volhouden

Bovendien ben je bereid over ervaringen in het programma te praten met studenten en staf, en om andere studenten enthousiast te maken.

Het certificaat wordt uitgereikt als je:

  • minimaal 30 lezingen, debatten of workshops bezoekt
  • een verslag maakt van elke activiteit die je bijwoonde
  • participeert in de periodieke evaluatiegesprekken met de staf van Studium Generale en alle certificaatstudenten

Het certificaat-traject staat open voor studenten van Wageningen UR.