Meer over het certificaat

Het certificaat-traject van Studium Generale staat open voor alle studenten van Wageningen Universiteit die zich breed willen ontwikkelen. Je woont in een periode van twee jaar dertig Studium Generale activiteiten bij, en schrijft een verslag over elke activiteit. Je kunt op elk gewenst moment beginnen met het traject. Het traject kan in overleg onderbroken worden, bijvoorbeeld voor een stage buiten Wageningen. Elk certificaat wordt ondertekend door de Rector Magnificus.

Met het schrijven van de verslagen ontwikkel je je schrijfvaardigheden. Je vat de kern van de activiteit – meestal een lezing – samen. Daarbij maak je het onderscheid tussen de meningen en de onderbouwde argumenten van de spreker. Je legt verbindingen tussen je eigen referentiekader, ervaringen, normen en waarden enerzijds, en de informatie en nieuwe inzichten uit de lezing anderzijds. Je vormt je eigen mening terwijl je kritisch reflecteert op wetenschap, samenleving en je persoonlijke levenssfeer.

Je ontvangt feedback op je verslag van de Studium Generale medewerker die verantwoordelijk is voor de betreffende lezing. Studium Generale streeft ernaar om minstens vier keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor de certificaat-studenten. Dan wissel je je ervaringen uit met de ander certificaat-studenten, en versterk je zo je netwerk.

Wil je ook zo’n certificaat halen? Stuur dan een e-mail met je motivatie naar Studium Generale. Dan volgt snel de uitnodiging voor een oriënterend gesprek.