Veelgestelde vragen over virtual exchange

Aanmelden

Kan ik me aanmelden en studiepunten toegekend krijgen van andere online programma’s -van WU of andere universiteiten- dan de hier genoemde cursussen?
Alleen de hier genoemde online cursussen komen in aanmerking voor studiepunten. Je kunt natuurlijk altijd andere online cursussen volgen van WU of andere universiteiten, maar daarvoor krijg je dan geen punten.

Kan ik me voor meer dan één online cursus aanmelden?
Ja, dat kan. Maar je moet dan wel voor elke cursus apart inschrijven via OSIRIS, of door middel van het aanmeldformulier voor elke aparte externe cursus.

Hoeveel plaatsen zijn er beschikbaar per cursus?
Dat verschilt per cursus en loopt uiteen van 20 tot 120 voor alle deelnemende universiteiten. Toekenning gaat op basis van wie het eerst komt, die het eerst maalt. Wacht dus niet te lang met inschrijven.

Als ik niet geselecteerd word, kan ik dan nog wel de cursus volgen?
In de meeste gevallen is dat wel mogelijk, echter, niet als ‘virtual exchange student’. Dat betekent dat je niet kunt deelnemen aan de ‘virtual exchange’ examens en opdrachten, en dientengevolge ook geen cijfer en studiepunten behaalt.

Zijn er kosten verbonden aan het volgen van een online cursus voor studiepunten?
Voor deze cursussen is geen extra lesgeld verschuldigd. Wel kan het zijn dat er cursusmateriaal gekocht moet worden.

De begindata op edX wijken af van die op deze site of de cursusomschrijving. Dat schept verwarring.
De informatie op deze site is leidend, aangezien deze speciaal is opgesteld voor ‘virtual exchange studenten’. De informatie op edX is bedoeld voor algemene deelnemers van over de gehele Wereld.

Ik ben uitwisselingsstudent bij Wageningen University & Research. Kan ik me aanmelden voor deze online cursussen?

Nee. Alleen studenten die ingeschreven staan voor een volledig Masters programma bij Wageningen University kunnen deelnemen aan alle online cursussen binnen het virtual exchange project. Als virtual exchange student kun je echter wel kiezen uit de Wageningse online cursussen die als een gewone cursus zijn opgenomen in de studiegids.

De cursus beginnen en volgen

Hoe en wanneer start de cursus?
Dat hangt van de cursus af, lees daarom aandachtig de beschrijving. Je ontvangt ook een email van de partneruniversiteit voor aanvang waarin details staan zoals hoe je je kunt aanmelden op edX en dergelijke.

Wat als ik wil afhaken?
We hopen dat je gemotiveerd bent om de cursus tot het einde te volbrengen. Echter, wanneer er een gegronde reden is om tussentijds te stoppen, vragen we je dit te melden bij de docent of contactpersoon bij de partneruniversiteit.

Hoewel aanwezigheid niet verplicht is, worden studenten die aan deze virtual exchange deelnemen geadviseerd om goed gebruik te maken van deze unieke kans, en ook hun motivatie te tonen door het afsluitende examen te doen.  

Punten en cijfers

Hoe weet ik of de studiepunten voor de online cursus opgenomen kunnen worden in mijn studieprogramma?

De online cursus wordt in je programma opgenomen als externe cursus. Dat is ook de reden waarom de procedure voor externe cursussen gevolgd moet worden. Dit betekent dat je je studieadviseur om advies moet vragen alvorens aan te melden voor een cursus. Als je adviseur ermee instemt de cursus in je programma op te nemen moet de examencommissie nog akkoord gaan. Je studieadviseur kan je vertellen hoe dit in zijn werk gaat. Zodra de cursus is goedgekeurd kun je je aanmelden via OSIRIS, of middels het formulier voor externe cursussen. Mocht de examencommissie niet akkoord gaan, dan kun je de cursus alsnog volgen en via de PlanApp in overige vakken plaatsen. In dit geval echter telt het cijfer niet mee voor je gemiddelde en de studiepunten tellen evenmin mee.

Wanneer en hoe krijg ik mijn studiepunten?
Je ontvangt een kopie van de uitdraai van de gastuniversiteit met je cijfer en de studiepunten. Deze moet je inleveren bij de Student Desk in Forum, zodat je cijfer toegevoegd wordt aan je studieprogramma.

Hoeveel ECTS zijn de Australische onlinecursussen?
Australische universiteiten hebben hun eigen systeem waarmee de studiebelasting van een cursus wordt uitgedrukt. We hebben daarom besloten uit te gaan van een geschatte totale werklast. De examencommissie vertaalt de studiebelasting naar ECTS en vertaalt tevens de Australische beoordeling naar een cijfer tussen 1 en 10.

Tentamens

Wat voor beoordeling moet ik doen?
Kijk bij de beschrijving van de online cursus voor meer informatie over hoe er beoordeeld wordt.

Hoe en wanneer vindt het schriftelijk tentamen plaats?
Schriftelijke tentamens vinden plaats op onze campus. De datum hangt van de cursus af, kijk hiervoor bij de cursusbeschrijving. Soms ligt de definitieve datum nog niet vast maar wordt wel een tijdsindicatie gegeven. Voor de Wageningse online cursussen geldt dat de tentamens plaatsvinden in de hertentamenperiode in februari en in de laatste week van periode 6 (of in de hertentamenperiode in augustus).

Moet ik me aanmelden voor het tentamen?
Voor het tentamen van een Wageningse online cursus kun je je via de normale weg aanmelden (OSIRIS). Voor cursussen van andere universiteiten is aanmelden niet nodig. Als nadere informatie over de datum en tijd nog niet bekend is, wordt deze tijdig bekend gemaakt.

Worden de schriftelijke tentamens opgenomen in het Wageningse tentamen overzicht?
Alleen de tentamens voor de Wageningse online cursussen. Voor de overige online cursussen dien je de cursusbeschrijving te raadplegen.

Zijn er hertentamens?
Voor de WU-cursussen geldt dat er twee tentamenmogelijkheden zijn per jaar. Voor de cursussen van andere universiteiten: kijk bij de cursusbeschrijving. Let op: sommige universiteiten bieden géén hertentamens aan!