studente

Voorwaarden

Welke projecten komen in aanmerking en hoe dien ik een nieuw voorstel in?

WURKS-projecten worden beoordeeld op de volgende criteria:

 1. Het project richt zich op de benutting van kennis van Wageningen UR in het groene onderwijs (voorwaarde voor goedkeuring).
 2. Een vraag of behoefte vanuit het groene onderwijs is het vertrekpunt (voorwaarde voor goedkeuring).
 3. De betrokken groene onderwijsinstellingen dragen zelf ook (financieel) bij en nemen deel aan het projectteam (voorwaarde voor goedkeuring). 
 4. Bij de ontwikkeling van lesmateriaal wordt samengewerkt met het Ontwikkelcentrum (pré bij de beoordeling,  zie "Samenwerking met Ontwikkelcentrum" voor informatie over het Ontwikkelcentrum).
 5. Koppeling aan een KIGO-project en/of een GKC-programma (pré bij de beoordeling). Meer informatie over KIGO kunt u vinden op de website van Groen Kennisnet.
 6. Perspectief op continuïteit (pré bij de beoordeling).

Ideeën en voorstellen kunnen doorlopend ingediend worden via één van de contactadressen. Aanvragen worden gezamenlijk ingediend door een partij binnen Wageningen UR en een partij binnen het groene onderwijs. Het is verstandig om voor indiening een oriënterend gesprek te hebben.

Het formulier voor indiening van een subsidie-aanvraag kan aan de rechterzijde van deze pagina gedownload worden.

Voor 2014 is het WURKS budget vastgesteld. Voor de inzet van DLO medewerkers adviseren wij u samenwerking te zoeken met medewerkers van Wageningen University. Via deze website houden wij u op de hoogte over het laatste nieuws rond de beschikbare middelen.

Boordeling van voorstellen

Voorstellen worden beoordeeld door de WURKS-stuurgroep bestaande uit:

 • Dr. Frank Bakema, beleidsdirecteur Corporate Education, Research & Innovation Wageningen UR (voorzitter).
 • Ir. Gerlinde van Vilsteren, directeur Groene Kennis Coöperatie.
 • Drs René van Schie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
 • Dr.Ir. George Beers, trekker domein Agroketens & Visserij (BO-12) binnen het Beleidsondersteunend Onderzoek van Wageningen UR voor EL&I.
 • Nicolien Pieterse

De toekenning vindt plaats door de voorzitter van de stuurgroep en valt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van Wageningen UR.

Te vergoeden kosten

Per project is maximaal € 70.000,- beschikbaar. De middelen zijn bestemd voor personele en materiële kosten van onderdelen van Wageningen UR. Voor de uitvoering van WURKS-projecten kunnen tijdelijke krachten aangesteld worden. I.v.m. het criterium van continuïteit is het wel van belang dat er (voldoende) inzet is vanuit de vaste staf.

Uitsluitingen

WURKS-subsidies zijn niet bestemd voor structurele financiering van projecten en kosten van (regulier) onderzoek en onderwijs van Wageningen University. Zoals bijvoorbeeld:

 • de financiering van HBO-WO doorstroomprogramma's;
 • kosten van onderzoek zoals bijvoorbeeld de aanschaf van apparatuur of het financieren van AIO-plaatsen.

Kosten van commerciële uitgeverijen in een project worden eveneens niet vergoed vanuit WURKS-gelden.