Cursus klimaatadaptatie in stedelijke gebieden

Cursus

Cursus klimaatadaptatie in stedelijke gebieden

Klimaatverandering veroorzaakt extremere weersomstandigheden. Deze extremen beïnvloeden ook het weer in de stad. De hoofdrolspelers in dit stadsklimaat zijn hitte (zonnestraling), wind en water. Wilt u leren hoe u met ontwerpingrepen het stadsklimaat kunt beïnvloeden en hoe u hiermee de stedelijke omgeving toekomstbestendiger maakt? En hoe u hierbij gebruik kunt maken van de resultaten van de stresstest? Schrijf u dan nu in voor de interactieve cursus Klimaatadaptatie in stedelijke gebieden.

Organisator Wageningen Academy
Datum

do 12 september 2019

Duur 6 dagen
Setup Andere setup
Prijs € 3.350,00

Hoe ontwerp het stadsklimaat bepaalt

Tijdens de zesdaagse cursus volgt u hoor- en werkcolleges, bestudeert u thuis de theorie en maakt u een online examen. Ook past u de aangereikte kennis toe in analyse- en ontwerpopdrachten, deels thuis en deels in een ontwerpatelier. Deze opdrachten presenteert u aan en bediscussieert u met de cursusleidster en uw medecursisten. In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Basiskennis stedelijk klimaat (temperatuur, wind en water)
• In kaart brengen stedelijk klimaat – analyse-technieken en data
• Klimaatadaptatie – kleinschalige maatregelen (huis en wijk)
• Klimaatadaptatie – grootschalige ingrepen in stedelijke planning.

De studiebelasting voor de gehele cursus bedraagt 120 uur, dit is inclusief de bijeenkomsten.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Doelgroep

Bent u stedenbouwkundige, ruimtelijke planner met affectie voor ontwerpen, landschapsarchitect, architect of op andere wijze als professional betrokken bij het voorbereiden van de fysieke stadsomgeving op de uitdagingen die het (toekomstige) klimaat ons biedt? Dan is deze
cursus interessant voor u. Wij verwachten dat u de basis van het (stedelijk) ontwerp beheerst en vragen daarom minimaal een bachelor of vergelijkbaar in:

• Stedelijke ontwerp en/of planning
• Ruimtelijke planning met affectie voor ontwerpen
• Landschapsarchitectuur
• Architectuur en/of bouwkunde

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u als deelnemer bekend met de wetenschappelijke basiskennis over het stedelijk klimaat en kunt u deze kennis toepassen in de praktijk. U bent in staat om verschillende analyses uit te (laten) voeren en te interpreteren. Daarnaast kunt u kleinschalige adaptatiemaatregelen toepassen en een grootschalige aanbevelingenkaart ter verbetering van het stedelijk klimaat opstellen.

Cursusleiding

- Dr. ir. M. (Marjolein) Pijpers - van Esch, Designlab 2902 Marjolein is opgeleid als stedenbouwkundige aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Ze promoveerde in 2015 op onderzoek naar de invloed van het ruimtelijk stedenbouwkundige ontwerp op het microklimaat in de stad en de effecten ervan voor de gezondheid. De nadruk lag daarbij op het ontwikkelen van een raamwerk voor de overdracht en integratie van wetenschappelijke / expertmatige kennis in het stedenbouwkundig ontwerp.

In 2011 richtte Marjolein samen met Remco Looman Designlab 2902 op, een ontwerp- en adviesbureau voor ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot klimaat, comfort en duurzaamheid, opererend op het grensvlak van ontwerp en (steden)bouwfysica. Naast haar werkzaamheden in de praktijk is ze sinds begin 2016 aan de TU Delft verbonden als postdoctoraal onderzoeker en docent.

Haar expertise bevindt zich op het vlak van de duurzame stedenbouw, en dan voornamelijk op het gebied van klimaatsensitief ontwerpen op straat-, wijk- en stadsniveau.

Dr. ir. Marjolein Pijpers - van Esch  (Designlab 2902)

De cursus wordt daarnaast verzorgd door:
-dr. dipl. ing. Sanda Lenzholzer
-dr. ir. Gert-Jan Steeneveld
-MSc. Michiel Brouwer

Totstandkoming CLIMCAP

Deze cursus is ontwikkeld in internationaal verband in de periode van 2014 - 2015 en gefinancierd door de Europese Commissie (Lifelong Learning Programme). Dit project wordt aangeduid als ClimCAP. Europese partners waren afkomstig uit Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje en Hongarije. Vanuit Nederland heeft Wageningen Academy deelgenomen aan het ClimCAP project, samen met dr.dipl.ing. S (Sanda) Lenzholzer MA van de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur.

Meer informatie over het Europese CLIMCAP project is te vinden op de ClimCAP site.

LOGO_FINAL_RGB.JPG