WBS Over WBS

Missie en strategie

Opleiden en vernieuwen

Wageningen Academy biedt professionals en managers de uitdaging hun kennis te blijven ontwikkelen en competenties te vernieuwen en aan te scherpen om in te kunnen spelen op snelle en complexe economische, maatschappelijke en technologische veranderingen.

Kennis toepassen

Wageningen Academy vormt een schakel tussen markt, maatschappij en het onderzoek en onderwijs van Wageningen Universiteit en Research. Relevantie en toepasbaarheid van die nieuwe kennis staan centraal in onze programma’s. Deze programma’s richten zich zowel op het ontwikkelen van vakinhoudelijke kennis, als op de vaardigheden voor toepassing van deze kennis in de beroepspraktijk.

Kennisvalorisatie

Wageningen University & Research streeft vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid naar meer effectieve benutting van de resultaten van wetenschappelijk werk. Deze kennisvalorisatie kan gaan over het starten van nieuwe (kennisintensieve) bedrijven of de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten of het bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen.