Raad van Advies

Bij Wageningen Academy staat het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel. Om die te waarborgen hebben we een Raad van Advies ingesteld.

De Raad van Advies adviseert ons over trends en ontwikkelingen in de verschillende markten en domeinen, ze houdt ons scherp en zorgt voor een extra verbinding met de praktijk op strategisch niveau. De leden van de Raad van Advies zijn allemaal werkzaam in het domein van Gezonde Voeding en Leefomgeving en komen uit de top van het bedrijfsleven en de overheid.

Doel

De Raad van Advies is een advieslichaam op strategisch niveau voor Wageningen Academy. Dit betreft de advisering ten aanzien van strategische vraagstukken m.b.t. trends en ontwikkelingen in de verschillende sectoren, samenwerking met marktpartijen, signaleren van marktkansen, bedrijfsvoering, onderwijsvernieuwing, enz. Hiermee wil Wageningen Academy zich beter verankeren in de markt. Bovendien is het voor Wageningen Academy van essentieel belang om een goed netwerk te onderhouden binnen de verschillende sectoren in het domein van voedsel en leefomgeving. Een Raad van Advies kan mede in deze behoefte voorzien.

Taken

Leden van de Raad van Advies dragen bij aan de volgende zaken ten gunste van Wageningen Academy.

  • Het schetsen van relevante sectorale ontwikkelingen
  • Kennis en netwerkfunctie binnen de eigen sector
  • Ambassadeurschap uitdragen
  • Behoeftedeling op het gebied van kennisontwikkeling en onderwijsvernieuwing vanuit werkgever