Raad van Advies

Bij Wageningen Academy staat het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel. Om die te waarborgen hebben we een Raad van Advies ingesteld. De Raad van Advies adviseert ons over trends en ontwikkelingen in de verschillende markten en domeinen, ze houdt ons scherp en zorgt voor een extra verbinding met de praktijk op strategisch niveau. De leden van de Raad van Advies zijn allemaal werkzaam in het domein van Gezonde Voeding en Leefomgeving en komen uit de top van het bedrijfsleven en de overheid.

Taken van Raad van Advies

De Raad van Advies heeft de volgende taken:

  1. Het schetsen van sectorale ontwikkelingen relevant voor Wageningen Academy
  2. Het hebben van een kennis en netwerkfunctie voor Wageningen Academy
  3. Het zijn van een ambassadeur voor Wageningen Academy binnen de sector
  4. Behoeftedeling op het gebied van onderwijsvernieuwing vanuit het eigen bedrijf


Doel van de Raad van Advies

De Raad van Advies is een advieslichaam op strategisch niveau voor Wageningen Academy. Dit betreft de advisering ten aanzien van strategische vraagstukken m.b.t. trends en ontwikkelingen in de verschillende sectoren, samenwerking met marktpartijen, signaleren van marktkansen, bedrijfsvoering, onderwijsvernieuwing, enz. Hiermee wil Wageningen Academy zich beter verankeren in de markt. Bovendien is het voor Wageningen Academy van essentieel belang om een goed netwerk te onderhouden binnen de verschillende sectoren in het domein van voedsel en leefomgeving. Een Raad van Advies kan mede in deze behoefte voorzien.


Raad van Advies leden:

Peter Poortinga

Peter Poortinga is CEO Plukon Food Group.

Jan Omvlee

Jan Omvlee is Export director Rijk Zwaan.

Leo den Hartog

Leo den Hartog is Director R&D and Quality Affairs bij Nutreco.

Frank Goossensen

Frank Goossensen is Director Division Water bij Arcadis.