Nieuws

Column: Succesvolle keten aanpak overgewicht bij kinderen

Gepubliceerd op
1 februari 2019

Tijdens het Seminar "Leefstijlverandering in preventie en zorg" van Wageningen Academy gaat kinderarts Petra van Setten uit Rijnstate in op de samenwerking tussen professionals en de effecten van leefstijlbegeleiding voor jonge patiënten met obesitas. In deze column geeft ze een voorbeeld van een wijkgerichte aanpak, waarbij zorgverleners en hulpverleners samenwerken op gebied van signalering, diagnostisering, begeleiding en behandeling.

In het kader van haar bijdrage aan het seminar “leefstijlverandering in preventie en zorg” van Wageningen Academy heeft Petra van Setten, kinderarts bij Ziekenhuis Rijnstrate deze column geschreven.

Petra van Setten is ruim 15 jaar kinderarts in Rijnstate Ziekenhuis. Om het probleem te duiden geeft ze een voorbeeld van twee recente patiënt casussen: Roos, een meisje van 12 jaar, graad 2 obesitas, is binnengebracht met een glucose van 40 mmol/l gepaard gaande met een diabetisch coma en Lisa, 11 jaar, graad 2 obesitas en eveneens manifeste type 2 diabetes. Zijn zij ‘lost cases’? Nee, maar het is wel 2 voor 12 voor hen wat betreft gezondheid.

Petra verteld verder, "vijf jaar geleden kwam ik in contact met een jeugdarts en huisarts uit een achterstandswijk in Malburgen; we hadden het over de toename in het aantal kinderen met overgewicht en met name ernstig overgewicht. Waar we het al snel over eens waren was dat we op dat moment de obese kinderen niet goed in het vizier hadden en al helemaal niet goed begeleidden. We hadden de beschikking over slechts kortdurende interventies en geen eindverantwoordelijke om te evalueren of doelen gehaald werden. Veelal kwamen de kinderen te laat in beeld. Tezamen hebben aanzet gegeven tot aanpak hoe te signaleren en behandelen. Daarom is GO! Gezond Onderweg opgezet".

De Go!-aanpak omvat drie kernpijlers:

1.Netwerksamenwerking met alle hulpverleners in de wijk rondom kind en gezin.
2. Kindergezondheidscoach is spin in het web en coacht op voeding, beweging en ontspanning.
3. Dicht bij huis in de wijk.

"De eerste resultaten zijn belovend, de eerste 150 kinderen die het programma hebben doorlopen zijn gezonder en hebben een betere kwaliteit van leven gekregen", verteld Petra verder. "Rijnstate werkt samen in de Alliantie Voeding aan onderzoek en GO! is een proeftuin van VWS om mee te werken aan een landelijk basismodel."

"Terug naar Roos en Lisa: daar waar we nu onze ouders en grootouders DM-2 zien krijgen is de tijdsbalk bij deze meiden meisje 50-60 jaar naar voren verschoven met alle gevolgen van dien. Denk aan hartvaatziekten, jicht, hoog cholesterol en dergelijke. Geen eenvoudige opdracht: maar we gaan het wel doen! Een netwerkaanpak is essentieel en inzet op maatschappelijk en politiek niveau, aldus Petra van Setten".

Tijdens het Seminar Leefstijlverandering preventie en zorg zal Petra van Setten ingaan op de trajecten van ketenaanpak, kosteneffectiviteit, participatie van verschillende bevolkingsgroepen en de ontwikkeling naar een Gecombineerde Leefstijl Interventie.

De namen van de patiënten in dit artikel zijn gefingeerd om privacyredenen.

Benieuwd naar de uitgebreidere kennis van Petra van Setten en meer wetenschappelijke inzichten met betrekking tot leefstijlinterventies? Kom dan naar het seminar “leefstijlverandering in preventie en zorg” op 19 maart 2019 a.s.