"Fullhouse" Summer Schools 2018

Nieuws

"Full house" Summer Schools 2018

Gepubliceerd op
14 september 2018

Wageningen Academy organiseerde deze zomer een viertal, volledig volgeboekte Summer Schools. In totaal hebben 148 deelnemers, vanuit zo’n 20 verschillende landen –van over de hele wereld, deelgenomen aan een Summer School. Gedurende 1 tot 2 weken kregen ze een vol programma aangeboden waarbij zowel educatieve als sociale aspecten aan bod kwamen.

Organisatie & ontwikkeling

Summer School manager Liesbeth Vallinga kijkt tevreden terug op de succesvolle Summer School periode. “Het zijn intensieve weken, maar dat betaald zich drie dubbel uit in nieuwe contacten, blije deelnemers en het team gevoel dat we dit met Wageningen Academy kunnen neerzetten.” De Summer Schools zijn uitstekend beoordeeld (met een gem. van 4.5 op een schaal van 1 tot 5) en dit is niet het 1ste jaar dat de evaluaties zo goed zijn. Liesbeth, “De deelnemers, maar ook docenten krijgen gedurende de weken vaak een goede band met elkaar en voelen zich altijd erg welkom. De openheid van de docenten, de gastvrijheid, het kennisniveau en de vormgeving van de WUR Campus worden altijd zeer gewaardeerd door de deelnemers.”

Deelnemer ervaringen

Lees de Engelstalige artikelen van de 2018 editie Summer Schools, vol met foto's, testimonials en een korte beschrijving van het programma om een indruk te krijgen van de deelnemer ervaringen.

Summer Schools 2019

Volgend jaar worden er wederom Summer Schools georganiseerd. U kunt al interesse tonen in de huidge programma's, op de betreffende Summer School pagina. Daarnaast komen er naar verwachting nog 1 tot 2 nieuwe programma’s beschikbaar. Hier volgt later meer informatie over.

Tip: Op de hoogte blijven? Volg onze nieuwsbrief.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel? Of over de Summer Schools? Neem dan contact op met Liesbeth Vallinga.