Cursus

Online cursus Mens-dier interactie in de varkenshouderij

Hoe ervaart een varken haar omgeving? En waarom is het van belang om hierbij stil te staan? Deze E-learning cursus richt zich op het belang van een goede mens-dier relatie, waarbij onder andere gekeken wordt naar de manier waarop een varken de wereld ervaart. Dit geeft inzicht in de manier van omgang, met als gevolg minder stress voor dier én mens. Het doel is een win-win situatie creëren; het bevorderen van diergezondheid en dierenwelzijn dat onder andere zorgt voor meer werkplezier en betere benutting van het productie potentieel van het varken.

Organisator Wageningen Academy
Locatie Online

Waarom deze cursus volgen?

Na het met goed gevolg afsluiten van deze online cursus bent u in staat om:

  • Dierenwelzijn te waarborgen.
  • De zorg van het dier aan te passen door meer inzicht in de belevingswereld van het varken. Zo treedt er minder stress op voor zowel dier als mens.
  • De opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk.

U ontvangt een certificaat welke is goed gekeurd voor verkrijging Beter Leven Keurmerk.

Voor wie is deze cursus?

De cursus is uitermate geschikt voor medewerkers, erfbetreders en eigenaren van een varkenshouderij. Op aanvraag kan dit programma ook dienen als mbo en/of hbo onderwijs lesstof. Neem hiervoor contact op met de programmamanager.

Programma en onderwerpen

De online cursus bestaat uit verschillende leervormen en interactieve tools, zoals video, animatie, audio en opdrachten Het programma is opgebouwd uit een introductie (zie de video), vier interactieve hoofdstukken en een eindtoets. Na afloop van de cursus is de opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Angst voor mensen
  • Denk als een varken
  • Mens-dier interactie
  • Optimaliseer omgang en omgeving

De module wordt aangeboden op mbo en hbo niveau. Het gewenste niveau kunt u direct bij uw inschrijving aangeven.

Beter Leven Keurmerk

Om in aanmerking te komen voor het Beter Leven Keurmerk moet iedere bedrijfsleider of bedrijfsvoerder van een varkenshouderij een cursus mens-dier interactie volgen. Na succesvolle afronding van deze cursus ontvangt u een certificaat. Het certificaat is goedgekeurd door het Beter Leven Keurmerk.

Cursusleider

De cursusleider is Dr. M. A. W. (Marko) Ruis, Wageningen Livestock Research.

Meer informatie

Vragen? Neem contact op met de programmamanger Geurt Heimensen.