Wageningen Borlaug Youth Institute

De Wageningen Borlaug Youth Institute wedstrijd is hét project dat eindexamenleerlingen van havo en vwo uitdaagt om op zoek te gaan naar een oplossing voor een van de grootste uitdagingen waar we in de wereld voor staan: “Hoe voeden we de groeiende wereldbevolking in de toekomst?”. Het Wageningen Borlaug Youth Institute daagt leerlingen van de bovenbouw uit om hun advies te geven voor een oplossing van het wereldvoedselvraagstuk.

Wageningen University & Research daagt jongeren uit met hun profielwerkstuk en meesterproef het verschil te maken.

  • WBYI_blackboard.jpg
  • Wageningen Borlaug Youth Institute

Leerlingen

Docenten

Bedrijven