Docenten

In 2050 wonen er naar verwachting 9 miljard mensen op onze aarde. Twee miljard meer dan nu en dat binnen drie decennia. Voor deze uitdaging heeft de wereld niet eerder gestaan. Dit vraagt om een rigoureuze transitie. Er is méér voedsel nodig van betere kwaliteit, met minder negatieve impact op het milieu. Dit is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Uw leerlingen hebben de kennis in huis en techniek voor handen om met oplossingen te komen voor deze enorme uitdaging. Daagt u ze uit met deze oplossingen te komen? Doe mee met hét leerlingenproject voor een betere wereld: Wageningen Borlaug Youth Institute.

Het Wageningen Borlaug Youth Institute is een initiatief van Wageningen University & Research. Door middel van een wedstrijd worden jongeren uitgedaagd om interdisciplinair, onderzoekend, internationaal en creatief te denken. Leerlingen kunnen meedoen aan deze wedstrijd met een profielwerkstuk, meesterproef, excellentie opdracht of project van een projectweek. Wijs uw leerlingen op de wedstrijd en/of neem contact met ons op om op maat mogelijkheden voor uw school te bespreken. 

Meld uw leerlingen aan

Waarom meedoen?

 • Uw leerlingen krijgen, naast de begeleiding vanuit school, extra begeleiding van enthousiaste Wageningse studenten en wetenschappers.
 • Leerlingen en docenten kunnen op vrijdag 31 augustus 2018 deelnemen aan de finale van het Wageningen Borlaug Youth Institute, onderdeel van de Sustainable Development Goals conferentie.
 • Leerlingen kunnen meedoen met de profielwerkstukwedstrijd en tijdens de finale een reis naar het Global Youth Institute in de Verenigde Staten winnen.
 • Leerlingen gaan op een leuke, praktische manier aan de slag met duurzaamheidsvraagstukken van de toekomst.
 • Leerlingen komen alvast in aanraking met wetenschappelijk onderzoek en de Wageningen University & Research.

En speciaal voor u als docent

Hoe meedoen?

Het Wageningen Borlaug Youth Institute biedt begeleiding aan hele klassen, groepjes leerlingen en individuen. Het doel is om leerlingen te inspireren op vernieuwende manieren bij te laten dragen aan het wereldvoedselvraagstuk, hen daarin op een wetenschappelijke manier te begeleiden en hen een podium te bieden hun oplossingen te uiten. Hieronder staan een aantal voorbeelden hoe uw klas of leerlingen mee kunnen doen. Als u contact opneemt, kunnen we ons aanbod op uw vraag proberen af te stemmen.

Profielwerkstuk

Begeleidt u 4/5/6 havo en vwo leerlingen die nu of volgend jaar (g)aan werken aan hun profielwerkstuk (of meesterproef, excellentie opdracht of projectweek) dat te maken heeft met het wereldvoedselvraagstuk? Klik hier om te ontdekken hoe breed het wereldvoedselvraagstuk is. Wijs ze dan op de profielwerkstukwedstrijd van 2018!

Meld uw leerlingen aan

5 havo/6 vwo leerlingen

Eindexamenleerlingen die bezig zijn met hun werkstuk dat aansluit bij het wereldvoedselvraagstuk, kunnen meedoen met de wedstrijd van 2018. Onderwerpen kunnen uiteenlopen van technologie in de landbouw tot economische modellen die duurzaamheid bevorderen. Klik hier voor meer onderwerpen.

Na het afronden van het profielwerkstuk zullen de leerlingen door middel van een vlog of filmpje een advies uitbrengen aan wereldleiders over hun bevindingen.

Om uiteindelijk mee te kunnen doen aan de wedstrijd, sturen leerlingen uiterlijk zondag 1 juli 2018 hun advies in, in de vorm van een vlog of filmpje met bijgevoegd een samenvatting van hun profielwerkstuk. Alle deelnemende leerlingen komen samen tijdens de finaledag op vrijdag 31 augustus 2018, waar ze om de tafel gaan met CEO’s, politieke leiders en topwetenschappers. De genomineerde leerlingen presenteren hier hun advies, waarna deze bediscussieerd wordt. De leerlingen met het winnende advies gaan van woensdag 17 tot en met zaterdag 20 oktober 2018 samen met bestuursvoorzitter prof. dr. ir. Louise O. Fresco mee naar de bijeenkomst van het Global Youth Institute in de Verenigde Staten.

4 havo/5 vwo leerlingen

Kiezen uw 4 havo of 5 vwo leerlingen in 2018 een onderwerp voor hun profielwerkstuk? Het Wageningen Borlaug Youth Institute biedt een scala aan onderwerpen en hoofdvragen waar uw leerlingen mee aan de slag kunnen. Wijs ze op deze innovatieve, praktische en uitdagende onderwerpen. Onze Wageningense studenten komen ook graag bij u op school langs om een workshop te verzorgen om hen te inspireren.

Geïnteresseerde leerlingen worden uitgenodigd voor de PWS-dagen op 1 juni of september 2018 en kunnen op de finale dag (31 augustus 2018) alvast inspiratie op doen voor hun eigen profielwerkstuk en deelname volgend jaar. Naast hun eigen docent, worden deze leerlingen begeleid door enthousiaste Wageningse studenten en wetenschappers. Wageningen University & Research organiseert ook workshops ter verbetering van presentatie-, discussie- en vlogskills van uw leerlingen. Om mee te doen aan de wedstrijd van 2019 moeten de leerlingen voor 1 maart 2019 hun advies insturen.

Projectweek

Met verschillende workshops kunnen we uw leerlingen inspireren om op hun eigen manier bij te dragen aan het wereldvoedselvraagstuk. Bijvoorbeeld met de Happy Meal case van hoogleraar duurzaamheidseductaie Arjen Wals. Deze kunnen tijdens een projectweek of inspiratiedag georganiseerd worden. Ook kunt u een internationale gastspreker van Global Guest uitnodigen om in het Engels een gastles over dit thema te geven.

Andere vormen

Leerlingen die in 4 havo en 4 of 5 vwo zitten en nog niet toe zijn aan hun profielwerkstuk, kunnen meedoen met het project via hun excellentie opdracht of in hun vrije tijd. Zij kunnen zich ook aanmelden!

Voor opmaat mogelijkheden voor uw school neem gerust contact met ons op!

Neem contact met ons op

Criteria en beoordeling

Criteria wedstrijd 2018

 • Werkstuk moet in 2017/2018 afgerond zijn.
 • Werkstuk moet beoordeeld zijn met minimaal een voldoende.
 • Werkstuk moet gerelateerd zijn aan het wereldvoedselvraagstuk.
 • Werkstuk, samenvatting, advies en fimpje moeten ingeleverd worden vóór zondag 1 juli 2018.

Beoordeling

 • Beoordeeld op de basis van de volgende criteria: interdisciplinair, wetenschappelijk, impactvol, creatief en presentatie.
 • Beoordeeld door een jury van Wageningse wetenschappers (wordt nog bekend gemaakt).

Inhoudelijke criteria

 • Interdisciplinair

 • Wetenschappelijk

  • Onderzoek is betrouwbaar

  • Uitkomsten worden onderbouwd

 • Impact/toepassing

  • Plan heeft een doelgroep

  • Plan is realistisch

  • Plan kan grote impact hebben

 • Creativiteit

  • Het idee is origineel

 • Presentatie

  • Advies komt duidelijk naar voren in het advies en het filmpje

  • Goed en relevant beeldmateriaal

  • Duidelijke presentatie op de finale

  • Goede reactie tijdens de discussies op de finale

  • Enthousiaste, creatieve en kritische houding op de finale

Belangrijke data

Vrijdag 1 juni 2018: Aanmelden voor de wedstrijd van 2018.

Zondag 1 juli 2018: Deadline voor het inleveren van samenvatting, inclusief advies en vlog & Deadline voor het aanmelden aanwezigheid bij de finale.

Vrijdag 31 augustus 2018: Finale van het Wageningen Borlaug Youth Institute 2018.

Woensdag 17 - zaterdag 20 oktober 2018: Global Youth Institute (Des Moines, Verenigde Staten) voor winnende leerlingen.

Het wereldvoedselvraagstuk als onderwerp

Het wereldvraagstuk is een breed begrip. Doordat de wereldbevolking groeit wordt het moeilijker om alle monden te voeden. In 2050 zal de wereldbevolking naar verwachting 9 miljard bedragen, maar liefst 2 miljard meer dan op dit moment. Onder het wereldvoedselvraagstukken vallen veel verschillende vragen, vijf belangrijke zijn: Hoe verdelen we het beschikbare voedsel eerlijk? Hoe kunnen we de voedselvoorraad vergroten? Hoe kunnen we milieuvervuiling tegengaan? Hoe zorgen we voor veilig en gezond eten voor iedereen? Op het eerste gezicht lijkt het misschien maar bij een aantal vakken te passen, maar het past misschien wel bij alle vakken. Hieronder zijn verschillende voorbeelden beschreven:  

Aardrijkskunde 

Bij aardrijkskunde kun je denken aan ontbossing die onstaat door de behoefte aan palmolie, maar ook aan duurzame handelsketens, eerlijke handel, duurzame landbouw en manieren om overbevissing te voorkomen, om milieuvervuiling tegen te gaan en de voedselvoorraad te vergroten. Verder kun je hier denken aan oplossingen voor natuurrampen en (internationale) conflicten, maar ook aan mogelijkheden voor het verbeteren van de infrastructuur en het verminderen van corruptie voor een betere allocatie van het voedsel.  

Biologie

Aan biologie wordt vaak gedacht, omdat het betrekking heeft op de gezondheid van de mens. Hier kun je denken aan manieren om beperkte eetpatronen aan te pakken. Daarnaast kun je kijken naar zilte en duurzame landbouw en manieren om te recyclen om milieuvervuiling tegen te gaan. Je kunt ook denken aan toepassingsmogelijkheden van algen of manieren om voedsel te conserveren om de voedselvoorraad te vergroten.  

Economie

Bij economie kun je denken aan manieren voor eerlijke handel om het voedsel eerlijker te verdelen over de wereldbol. Je kunt ook denken aan duurzame handelsketens of manieren om te recyclen om minder milieuvervuiling te waarborgen. Verder is het interessant om te kijken naar consumentengedrag omtrent voedsel.  

Filosofie/ maatschappijwetenschappen

Bij filosofie of maatschappijwetenschappen kun je kijken of het een oplossing is als niemand meer vlees eet in 2050. Bij deze vakken kun je ook denken aan een voedingsapp. Is dit de toekomst en zorgt de voedingsapp ervoor dat we in de toekomst gezond en veilig voedsel hebben? Je kunt ook onderzoek doen naar nieuwe technologieën van verdeling en hoever de mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld CRISPR-CAS en GMOs. Verder is ‘Big Data’ in opkomst, je kunt kijken naar de mogelijkheid of dit een oplossing is voor het wereldvoedselvraagstuk.  

Geschiedenis

Bij geschiedenis kunnen we veel leren uit het verleden wat we kunnen toepassen in het heden. Zo kan ook het vak geschiedenis gelinkt worden aan het wereldvoedselvraagstuk. Wat hebben mensen vroeger gedaan met betrekking tot het wereldvoedselvraagstuk en wat kunnen we daar nu van leren? Wat gebeurde er bijvoorbeeld met ons voedingspatroon en de handel van voedsel tijdens de pestepidemie in de 14e eeuw? Ook kun je onderzoek doen naar de historische achtergronden tijdens de ‘groene revolutie’. Waarom lijkt deze revolutie Afrika overgeslagen te hebben en hoe kan Afrika meeliften op de nieuwe (technologische) ontwikkelingen?  

Natuurkunde

Bij natuurkunde kun je kijken naar hoe we energie optimaal kunnen gebruiken, zodat we de voedselvoorraad kunnen vergroten. Daarnaast kun je bij natuurkunde onderzoek doen naar mogelijkheden om voedsel in de toekomst in 3D te printen. Je kunt kijken of dit mogelijk is en of dit een oplossing is voor het voedseltekort wat er in de toekomst misschien gaat komen.  

Scheikunde

Bij scheikunde kun je kijken naar bioplastic, groene energie en manieren om te recyclen om milieuvervuiling tegen te gaan. Daarnaast kun je denken aan mogelijkheden om voedsel voedzamer te maken zodat er meer monden gevoed kunnen worden. Je kunt ook onderzoek doen naar genetische modificatie om een grotere voedselvoorraad te krijgen.  

Zo ziet u dat het wereldvoedselvraagstuk bij veel invalshoeken en vakken past. De onderwerpen zijn niet per se vakgebonden, maar omdat veel leerlingen hun profielwerkstuk bij één vak schrijven, hebben wij een aantal onderwerpen per vak geclusterd. Wel stimuleert Wageningen University & Research leerlingen vakoverstijgend te denken en verbindingen te leggen met andere vakken (binnen hun profiel) om zo tot een interdisciplinair onderzoek te komen. Voor meer informatie over de onderwerpen kunt u kijken op deze pagina.