Breng je advies uit

Heb je jouw onderzoek gedaan en ben je tot een conclusie gekomen hoe we het wereldvoedselvraagstuk moeten aanpakken? Maak dan nu een vlog gericht aan wereldleiders, non-profit organisaties, CEO’s van grote bedrijven of bijvoorbeeld wetenschappers. Presenteer daarin jóuw advies over wat er moet veranderen om ervoor te zorgen dat we in de toekomst de hele wereldbevolking van gezonde, eerlijke, veilige en duurzame voeding kunnen voorzien. Stuur je vlog in vóór zondag 1 juli 2018 om mee te doen aan de Wageningen Borlaug Youth Institute wedstrijd 2018!

Meedoen kan vóór zondag 1 juli 2018 door de volgende documenten in te leveren:

 • Je profielwerkstuk.
 • Een samenvatting van jouw profielwerkstuk van 2 tot 4 pagina's. Hiervan moet het advies waarmee je een oplossing aandraagt voor het wereldvoedselvraagstuk ongeveer een halve pagina innemen.
 • Contactgegevens van jouw docent/begeleider: Naam, emailadres, vak(ken).
 • Filmpje (vlog/presentatie) waarin het advies wordt gepresenteerd van 1 à 2 minuten.

Wat er verder van je wordt verwacht bij deelname:

 • Beschikbaar voor de finale op vrijdag 31 augustus 2018.
 • In principe beschikbaar voor de reis naar het Global Youth Institute in de Verenigde Staten van woensdag 17 oktober - zaterdag 20 oktober 2018.

Wat moet/kan er in je advies:

 • Waar gaat het over?

  • Hoofdvraag, deelvragen, invalshoeken, etc.

 • Wat vind jij belangrijk / Wat wil jij verbeteren?

  • Duurzaam, eerlijk, voldoende, gezond, veilig voedsel.

 • Waar moet er iets veranderen?

  • Productie, transport, wetgeving, verkoop, cultuur, consumptie, etc.

 • Hoe kan er iets veranderen?

  • Kennis, faciliteiten, gedragsverandering, wetgeving, etc.

 • Wie is er bij de verandering betrokken?

  • Welke bedrijven, overheden, NGO's, personen, etc.

 • Welke eerste stap kan er gezet worden?

  • Wie, wat, waar, wanneer en hoe?

Dit kun je ook meenemen in het advies:

 • Aan wie is het advies gericht?

 • Wie hebben belang bij je advies?

 • Hoe denken deze belanghebbende over het probleem?

 • Zijn er al stappen gezet om het probleem op te lossen en hebben deze stappen effect gehad?

 • Zijn de beoogde veranderingen haalbaar?

 • Welke negatieve kanten hebben de veranderingen?

 • Binnen welke termijn zijn er stappen te zetten?

 • Wat is de impact van je advies? Voor wie?

 • Is de mogelijke impact meetbaar?

Onderdelen samenvatting:

 • De aanleiding voor het onderzoek.
 • Je hoofd- en deelvragen.
 • Beschrijving van het onderzoek en de uitvoering ervan.