Kies een onderwerp

Zit jij in 4 havo of 4/5 vwo en ga jij binnenkort beginnen aan je profielwerkstuk of meesterproef? Het Wageningen Borlaug Youth Institute daagt jou uit! Wat moet er gebeuren zodat er in de toekomst veilig, eerlijk, gezond, duurzaam en genoeg eten is voor iedereen? Met jouw profielwerkstuk of meesterproef kun jij hier aan bijdragen! Lees hier met wat voor soort onderwerpen je mee kunt doen.

Kijk naar de wereld om je heen! Wat zie je gebeuren? Waar zie je problemen en met welke innovaties zie jij de toekomst? Kies een onderwerp/probleem/uitdaging/techniek waardoor of waarmee jij bij kan dragen aan veilig, eerlijk, gezond, duurzaam en genoeg eten voor iedereen. Interessante onderwerpen? Meld je dan aan voor het Wageningen Borlaug Youth Institute van 2018/2019.

Stel op basis van dit onderwerp je hoofd- en deelvragen op. Of kom voor hulp bij het vaststellen van hoofd- en deelvragen naar onze PWS-dagen op 31 augustus, september en oktober.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Inspiratie voor onderwerpen

Wat is het wereldvoedselvraagstuk?

Het wereldvoedselvraagstuk is een breed begrip. Doordat de wereldbevolking groeit, wordt het moeilijker om alle monden te voeden. In 2050 zal de wereldbevolking naar verwachting met 2 miljard gegroeid zijn naar een totaal van 9 miljard. Er is veel voedsel beschikbaar op de wereld, maar de verdeling is niet altijd optimaal. Er vallen veel verschillende vragen onder het wereldvoedselvraagstuk, vijf belangrijke zijn: Hoe verdelen we het beschikbare voedsel eerlijk? Hoe vergroten we de voedselvoorraad? Hoe gaan we milieuvervuiling tegen? Hoe zorgen we voor veilig eten voor iedereen? Hoe wordt en blijft iedereen gezond? Deze vragen kun je vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Een profielwerkstuk over het wereldvoedselvraagstuk kun je daarom bij verschillende vakdocenten doen of zelfs bij meerder vakken tegelijk. Je kunt denken aan economie en aardrijkskunde, maar bijvoorbeeld ook aan biologie, scheikunde en zelfs geschiedenis en maatschappijwetenschappen.

Op deze pagina vind je voor alle vijf de vragen een aantal voorbeelden ter inspiratie en vind je een lijst met onderwerpen per vak. 

Hoe verdelen we voedsel eerlijk?

Hier in Nederland hebben we relatief veel voedsel, maar in Afrika is dat bijvoorbeeld niet het geval. In Nederland hebben veel mensen last van obesitas terwijl in ontwikkelingslanden veel mensen leiden aan ondervoeding. Bij aardrijkskunde kun je onderzoek doen naar manieren waarop de ‘groene revolutie’ in Afrika aan kan slaan, dit is op dit moment niet het geval. Bij geschiedenis kun je onderzoek doen naar de historische redenen waarom de ‘groene revolutie’ nog niet heeft aangeslagen en wat we daar van kunnen leren. Bij aardrijkskunde of economie kun je onderzoek doen naar mogelijkheden voor eerlijkere handel tussen landen. Daarnaast kun je kijken naar wat er kan gebeuren om voedsel op behoevende plaatsen te krijgen, bijvoorbeeld door het verbeteren van de infrastructuur of het verminderen van corruptie. In veel ontwikkelingslanden zijn natuurrampen de normaalste zaak. Je kunt op zoek gaan naar oplossingen hiervoor of naar oplossingen voor (internationale) conflicten om ervoor te zorgen dat mensen een betere voedseltoegang hebben. Bij economie kun je onderzoek doen naar het consumentengedrag bij het kopen van voedsel. 

Hoe kunnen we de voedselvoorraad vergroten?

We kunnen de voedselvoorraad vergroten door meer voedsel te produceren of er voor te zorgen dat er minder voedsel wordt verspild. Voor verschillende vakken kun je kijken naar mogelijkheden om voedsel beter op te slaan. Om meer te produceren kun je onderzoek doen naar mogelijkheden voor robotisering. Bij scheikunde en biologie kun je bijvoorbeeld kijken naar het conserveren van voedsel, genetische modificatie, zilte landbouw toepassingsmogelijkheden van algen of hoe we biomassa optimaal kunnen gebruiken. Bij natuurkunde kun je onderzoek doen naar hoe we de energie die beschikbaar is, zo productief mogelijk kunnen omzetten in het produceren van voedsel of je kunt kijken of het mogelijk is om ons eten in de toekomst te printen in 3D. Je kunt ook bij verschillende vakken een plan creëren voor minder voedselverspilling zoals bij supermarkten, in de horeca, tijdens de oogst en het transport, maar ook thuis. Daarnaast kun je onderzoek doen naar hoe het uitsterven van vissen door overbevissing effectief kan worden tegengegaan. Bij aardrijkskunde kun je kijken naar hoe we kunnen tegengaan dat de palmolievoorraad opraakt, een oplossing bedenken voor waterschaarste of onderzoeken of het verminderen van veeteelt een goede oplossing is om de voedselvoorraad te vergroten. Wie weet eten we in 2050 wel helemaal geen vlees meer. Hierover zou je een advies kunnen geven bij filosofie of maatschappijwetenschappen. 

Hoe kunnen we milieuvervuiling tegengaan?

Er zijn veel verschillende oorzaken van milieuvervuiling. De milieuvervuiling kan er in de toekomst voor zorgen dat de voedselvoorraad opraakt, daarom is het belangrijk de oorzaken van milieuvervuiling tegen te gaan. Op het gebied van aardrijkskunde kun je kijken naar de ontbossing die plaatsvindt door de behoefte aan palmolie of manieren om te zorgen voor minder bosbranden. Je kunt ook onderzoeken hoe we uitstoot van auto’s of van fabrieken kunnen verminderen. Bij economie en aardrijkskunde kun je kijken naar een manier voor duurzame handelsketens. Bij verschillende vakken kun je onderzoek doen naar manieren om beter te recyclen en mogelijkheden voor bioplastic, groene energie en duurzame en klimaatslimme landbouw.  

Hoe zorgen we voor veilig en gezond eten voor iedereen?

Big Data’ kan bijdragen aan verbeterde efficiency, duurzaamheid, veiligheid en een hogere wereldwijde voedsel- en voedingszekerheid. Bij verschillende vakken kun je onderzoek doen naar hoe we voldoende voedzaam en betaalbaar eten voor iedereen kunnen krijgen. Bij filosofie of maatschappijwetenschappen kun je kijken naar of we in de toekomst allemaal een voedingsapp gebruiken om veilig en gezond te eten en of het effect van zo’n app op voedselkeuzes. Je kunt bij scheikunde kijken naar manieren om voedsel voedzamer te maken. Bij biologie kun je onderzoek doen naar oplossingen voor een eiwittekort waar veel ouderen of dikkere mensen mee kampen, maar ook veel mensen in ontwikkelingslanden. 

Meer inspiratie

Eten we nog vlees in 2050?

In ontwikkelingslanden neemt de welvaart toe, waarmee de vraag naar milieubelastende ‘luxe’ producten zoals zuivel en vlees zal stijgen. Kan iedereen nog wel vlees eten in de toekomst of moeten we overgaan op een -minder milieu belastend- ‘plant-based diet’?

Hoe voeden we de miljoenensteden van de toekomst?

Steeds meer mensen trekken van het platteland naar de stad, waardoor ze afhankelijk worden van anderen om hun voedsel te produceren. Hoe kunnen we het transport en de markten zo inrichten dat dit eten de stedelingen bereikt? Of wordt ‘urban farming’ op bijvoorbeeld daken van gebouwen onze boerderij van de toekomst?

Hoe kun je met GPS en drones de landbouw verbeteren?

Nederland is wereldwijd een van de beste landen qua technologie en efficiënte landbouw. Kunnen we met behulp van drones monitoren wanneer planten extra water of bemesting nodig hebben, zodat gewassen optimaal kunnen groeien?

Hulp bij het opstellen van een onderzoeksvraag

Lastig hè, om je onderzoeksvraag af te bakenen! Zit jij in de 4e of 5e klas en heb je hulp nodig? Onze professoren hebben een introductiecollege voorbereid met een aantal punten waar je op moet letten. Bekijk de presentatie voor meer informatie, meld je aan voor persoonlijke begeleiding en kom naar de PWS-dag op 31 augustus, september of oktober.