Info voor bedrijven over Barlaug Youth Institute

Organisaties

De groeiende maatschappelijke bewustwording over het belang van verduurzaming is een feit. Zowel in de landbouw als andere disciplines is volop aandacht voor de vraag hoe we een groeiende wereld kunnen voeden in de toekomst. Het is van groot belang dat de huidige generatie op jonge leeftijd al in aanraking komt met dit soort vraagstukken.

Wilt u als bedrijf uw vraagstuk voorleggen aan jonge, creatieve geesten? Wilt u laten zien hoe uw bedrijf zich inzet voor een duurzame toekomst en onder de aandacht komen van middelbare scholieren die de CEO’s, wetenschappers of bestuurders van de toekomst worden?

Ter ere van het 100-jarige jubileum van Wageningen University & Research, is het Wageningen Borlaug Youth Institute opgezet. Als sponsor van het Youth Institute neemt u deel aan een discussie tussen bedrijfsleven, wetenschap, politiek en jongeren om samen na te denken over de uitdagingen van een veranderende wereld.

Leg uw vraagstuk voor aan jongeren

Draag een vraagstuk aan waar uw bedrijf mee te maken heeft en enthousiasmeer scholieren hiermee aan de slag gaan. Ze doen onderzoek naar uw vraagstelling en worden uitgedaagd een advies hierover uit te brengen. U kunt uw meest prangende vraag voorleggen door een kort filmpje (2 minuten) in te sturen waarin u het probleem/vraagstuk uitlegt. Ook kunt u deze vraag op papier zetten en insturen. Vermeld in dat geval een bron (website) waar achtergrondinformatie over het desbetreffende vraagstuk/probleem te vinden is voor de scholieren.

Kom in gesprek met jongeren

Naast het aandragen van een interessant vraagstuk, krijgt u als partner van 100 years WUR en het Wageningen Borlaug Institute de kans om tijdens de finale-dag met alle deelnemende scholieren in gesprek gaan over de adviezen die zij hebben uitgebracht. Ook Wageningse studenten zullen hierbij aansluiten. Raak geïnspireerd door de adviezen van de creatieve geesten en draag uw visie uit!