Wageningen University & Research en Techniekpact

Techniekpact helpt de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Zo ook met Wageningen University & Research (WUR). Lees hier welke actviteiten WUR binnen Techniekpact organiseert.

Partijen binnen de WUR

Wetenschapsknooppunt Wageningen University richt zich op de bovenbouw van het primaire onderwijs, Food Valley Netwerk VO-HO richt zich op leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) en StartHub werkt met studenten (hoger onderwijs) en leerlingen, docenten (voortgezet onderwijs) samen. Alle partijen verbinden deze doelgroepen met ondernemers en wetenschappers van commerciële instituten in de regio.

Food Valley Netwerk VO-HO

Voor het voortgezet onderwijs heeft Food Valley Netwerk VO-HO de Junior Consultancy Training ontwikkeld. Scholieren krijgen vanuit bedrijfsleven of onderzoeksinstituten een opdracht en werken aan plantaardige burgers met vleesstructuur of een algenreactor.

Wetenschapsknooppunt Wageningen University

Wetenschapsknooppunt Wageningen University brengt wetenschap in de klas. Een onderdeel van het aanbod is ‘Wetenschappers in de Klas’. WUR-wetenschappers bezoeken bassischolen en geven les over onderwerpen als Bijzonder bodembeestjes of De geheimen van melk. Het Wetenschapsknooppunt is een samenwerking tussen Wageningen University & Research en Christelijke Hogeschool Ede.

Starthub en Fablab

WUR bereidt zich voor op een nieuwe fase in het Techniekpact. StartHub Wageningen werkt samen met FabLab Wageningen aan een community van MKB en studentondernemers in onze regio. Inspiratie, Innovatie, kennis en expertise over nieuwe technologie komen hier samen!

Thema docentprofessionalisering en docententekort

Tijdens het online Jaarcongres in juni 2020 werd het thema docentprofessionalisering en docententekort aan de orde gesteld. Reina Kuiper en Jamila de Jong van Food Valley Netwerk VO-HO vertellen in het Techniekpact online magazine hoe Wageningen University & Research vo-docenten traint en ondersteunt doormiddel van nascholingen en Docent Ontwikkelteams.

Actieplan ‘De Toekomst is Morgen’

Op verzoek van Techniekpact van de Provincie Gelderland hebben Regio Foodvalley, Knooppunt Techniek, Food Valley Netwerk VO-HO (WUR), Wetenschapsknooppunt Wageningen University (WUR) en StartHub (WUR) samen met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en onderwijsinstellingen het actieplan ‘De Toekomst is Morgen’ opgesteld. Hierin is de gezamenlijke visie op toekomstbestendig onderwijs en professional in de techniek en technologie in regio Food Valley weergegeven.

WUR Linked In Techniek

Het document 'WUR Linked In Techniek' is het uitvoeringsprogramma met de actviteiten die voortkomen uit het actieplan 'De Toekomst is Morgen'.

Bekijk het actieplan

Wil je ook met ons samenwerken?

Ben je ook enthousiast over wetenschap en technologie en wil je dat samen met ons vertalen naar een les of opdrachten voor in het basis- of voortgezet onderwijs? Schroom niet om contact met ons op te nemen Via het contactformulier op deze webpagina.