Deelnamevoorwaarden


  • Leerlingen van havo en vwo kunnen meedoen met het onderzoek dat ze voor hun profielwerkstuk of meesterproef in 2020/2021 uitgevoerd hebben, mits het gerelateerd is aan het wereldvoedselvraagstuk. 
  • Gebaseerd op bovenstaand onderzoek schrijven leerlingen een aanvullend advies aan wereldleiders over oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk. Het advies wordt individueel of in duo geschreven. Als de groep, waarmee het profielwerkstuk of de meesterproef is geschreven, groter is dan twee dan zal de groep zich op moeten splitsen.
  • Om in aanmerking te komen voor de reis naar het Global Youth Institute in de VS is aanwezigheid op het Wageningen Youth Institute 2021 verplicht.
  • Jouw naam kan via de communicatiekanalen van het Wageningen Youth Institute, Wageningen University & Research en de World Food Prize Foundation worden verspreid.
  • Beeldmateriaal (zoals foto en video opnamen) waar je op staat kan via de communicatiekanalen van het Wageningen Youth Institute, Wageningen University & Research en de World Food Prize Foundation worden verspreid.
  • Mocht je bezwaar tegen publicatie van je naam en beeldmateriaal waar je op staat hebben, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.

Datum versie: 01-05-2020