Docenten

In 2050 wonen er naar verwachting tien miljard mensen op onze aarde. Twee miljard meer dan nu en dat binnen drie decennia. Dit is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Jouw leerlingen hebben de kennis in huis en techniek voor handen om met oplossingen te komen voor deze enorme uitdaging. Ter ondersteuning in de klas bieden we verschillende onderzoeksmethoden en lesmateriaal. Daag jij ze uit met deze oplossingen te komen?

  Global Challenge

  De Global Challenge is ontwikkeld door de World Food Prize Foundation. Het is een opdracht waarbij leerlingen zich verdiepen in een land en de mensen die daar wonen. Vervolgens kiezen ze onder begeleiding van de eigen docent een thema binnen het wereldvoedselvraagstuk waar ze onderzoek naar gaan doen. Het eindproduct is een werkstuk van drie tot vijf kantjes. Vanuit Wageningen University & Research kunnen we een startworkshop verzorgen, met inzet van bijvoorbeeld een Global Guest of het spelen van het wereldvoedselspel.

  Leerlingen die de Global Challenge hebben afgerond kunnen deelnemen aan het Wageningen Youth Institute 2022 op donderdag 17 maart. Zij gaan dan met elkaar en experts in gesprek en nemen deel aan het verdere programma van de dag met excursies en colleges. Leerlingen kunnen zich hier zelf voor aanmelden.

  De Global Challenge is zeer geschikt voor Global Citizen scholen en in de aardrijkskundeles, maar zeker ook voor andere vakken. Neem via het contactformulier op deze website contact op om te kijken waar voor jou de mogelijkheden liggen.

  Overig lesmateriaal

  Junior Consultancy Training

  In deze opdracht gaan havo en vwo leerlingen in een groep als adviesbureau aan de slag. Zij krijgen een opdracht van een expert van Wageningen University & Research over voedselverspilling (Casus Voedselverspilling, bovenbouw) of vleesvervangers (Casus De Ideale burger, onder- en bovenbouw). De leerlingen doen onderzoek en brengen uiteindelijk advies uit aan de opdrachtgever.

  Junior Consultancy training Voedselverspilling

  Junior Consultancy training De Ideale Burger (vleesvervangers)

  Lesproducten

  Global Guest

  Global Guest is een programma waarbij studenten van Wageningen University & Research van over de hele wereld gastlessen geven aan leerlingen. Op deze manier krijgen leerlingen betere inzichten in internationale ontwikkelingen en het dagelijkse leven in andere culturen en landen. Een Global Guest geeft de kans om mondiale thema’s te behandelen met een (ervarings-) deskundige uit het desbetreffende gebied, land of werelddeel. Een Global Guest is ook uitstekend in te zetten in het talenonderwijs (native speakers).

  Global Guest

  Wereldvoedselspel

  In het Wereldvoedselspel: Fruit voor iedereen! ontdekken leerlingen hoe het voedsel is verdeeld over de wereldbevolking. Door met elkaar in gesprek te gaan leren leerlingen over het verdelingsvraagstuk, de beschikbaarheid van voedsel, voedselverspilling en gerelateerde onderwerpen naar keuze.

  Wereldvoedselspel