Docenten

In 2050 wonen er naar verwachting negen miljard mensen op onze aarde. Twee miljard meer dan nu en dat binnen drie decennia. Voor deze uitdaging heeft de wereld niet eerder gestaan. Dit vraagt om een rigoureuze transitie. Er is méér voedsel nodig van betere kwaliteit, met minder negatieve impact op het milieu. Dit is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Uw leerlingen hebben de kennis in huis en techniek voor handen om met oplossingen te komen voor deze enorme uitdaging. Daagt u ze uit met deze oplossingen te komen? Doe mee met hét leerlingenproject voor een betere wereld: Wageningen Youth Institute.

Het Wageningen Youth Institute is een initiatief van Wageningen University & Research. Door middel van een wedstrijd worden jongeren uitgedaagd om interdisciplinair, onderzoekend, internationaal en creatief te denken. Leerlingen kunnen meedoen met hun profielwerkstuk/meesterproef, een van de lesmodules en trainingen van het Food Valley Netwerk en met deze opdracht. Wijs uw leerlingen op de wedstrijd en/of neem contact met ons op om op maat mogelijkheden voor uw school te bespreken. 

Waarom meedoen?

 • Leerlingen kunnen meedoen met de wedstrijd en tijdens de finale een reis naar het Global Youth Institute in de Verenigde Staten winnen.
 • Leerlingen gaan op een leuke, praktische manier aan de slag met duurzaamheidsvraagstukken van de toekomst.
 • Leerlingen komen alvast in aanraking met wetenschappelijk onderzoek en Wageningen University & Research.

En speciaal voor u als docent

 • Ontvang bijscholing als docent over onderzoeksmethoden en innovaties in de wetenschap.

Hoe meedoen?

Het Wageningen Borlaug Institute biedt begeleiding aan hele klassen, groepjes leerlingen en individuen. Het doel is om leerlingen te inspireren op vernieuwende manieren bij te laten dragen aan het wereldvoedselvraagstuk, hen daarin op een wetenschappelijke manier te begeleiden en hen een podium te bieden hun oplossingen te uiten. Leerlingen kunnen meedoen met hun profielwerkstuk/meesterproef, een van de lesmodules en trainingen van het Food Valley Netwerk en met deze opdracht.

Als u contact opneemt, kunnen we ons aanbod op uw vraag proberen af te stemmen.

Criteria en beoordeling

Criteria wedstrijd 2019

 • Werkstuk moet in 2019 afgerond zijn.
 • Werkstuk moet beoordeeld zijn met minimaal een voldoende.
 • Werkstuk moet gerelateerd zijn aan het wereldvoedselvraagstuk.
 • Werkstuk, samenvatting, advies en fimpje moeten ingeleverd worden vóór 15 maart 2019.

Beoordeling

 • Beoordeeld op de basis van de volgende criteria: interdisciplinair, wetenschappelijk, impactvol, creatief en presentatie.
 • Beoordeeld door een jury van Wageningse wetenschappers (wordt nog bekend gemaakt).

Inhoudelijke criteria

 • Interdisciplinair

 • Wetenschappelijk

  • Onderzoek is betrouwbaar

  • Uitkomsten worden onderbouwd

 • Impact/toepassing

  • Plan heeft een doelgroep

  • Plan is realistisch

  • Plan kan grote impact hebben

 • Creativiteit

  • Het idee is origineel

 • Presentatie

  • Advies komt duidelijk naar voren in het advies en het filmpje

  • Goed en relevant beeldmateriaal

  • Duidelijke presentatie op de finale

  • Goede reactie tijdens de discussies op de finale

  • Enthousiaste, creatieve en kritische houding op de finale

Belangrijke data

Dinsdag 12 februari 2019: Workshopdag tips & tricks voor vloggen en het schrijven van een advies op basis van je werkstuk.

15 maart 2019: Deadline inleveren (profiel)werkstuk, samenvatting en advies voor deelnemers 2019.

11 april 2019: Finale Wageningen Youth Institute 2018/2019 tijdens de Agro Food Robotics conferentie op Wageningen University & Research.

Oktober 2019: Global Youth Institute (Des Moines, Verenigde Staten) voor winnende leerling(en) 2019.

Het wereldvoedselvraagstuk als onderwerp

Het wereldvraagstuk is een breed begrip. Doordat de wereldbevolking groeit wordt het moeilijker om alle monden te voeden. In 2050 zal de wereldbevolking naar verwachting 9 miljard bedragen, maar liefst 2 miljard meer dan op dit moment. Onder het wereldvoedselvraagstukken vallen veel verschillende vragen, vijf belangrijke zijn: Hoe verdelen we het beschikbare voedsel eerlijk? Hoe kunnen we de voedselvoorraad vergroten? Hoe kunnen we milieuvervuiling tegengaan? Hoe zorgen we voor veilig en gezond eten voor iedereen? Op het eerste gezicht lijkt het misschien maar bij een aantal vakken te passen, maar het past misschien wel bij alle vakken. Hieronder zijn verschillende voorbeelden beschreven:  

Aardrijkskunde 

Bij aardrijkskunde kun je denken aan ontbossing die onstaat door de behoefte aan palmolie, maar ook aan duurzame handelsketens, eerlijke handel, duurzame landbouw en manieren om overbevissing te voorkomen, om milieuvervuiling tegen te gaan en de voedselvoorraad te vergroten. Verder kun je hier denken aan oplossingen voor natuurrampen en (internationale) conflicten, maar ook aan mogelijkheden voor het verbeteren van de infrastructuur en het verminderen van corruptie voor een betere allocatie van het voedsel.  

Biologie

Aan biologie wordt vaak gedacht, omdat het betrekking heeft op de gezondheid van de mens. Hier kun je denken aan manieren om beperkte eetpatronen aan te pakken. Daarnaast kun je kijken naar zilte en duurzame landbouw en manieren om te recyclen om milieuvervuiling tegen te gaan. Je kunt ook denken aan toepassingsmogelijkheden van algen of manieren om voedsel te conserveren om de voedselvoorraad te vergroten.  

Economie

Bij economie kun je denken aan manieren voor eerlijke handel om het voedsel eerlijker te verdelen over de wereldbol. Je kunt ook denken aan duurzame handelsketens of manieren om te recyclen om minder milieuvervuiling te waarborgen. Verder is het interessant om te kijken naar consumentengedrag omtrent voedsel.  

Filosofie/ maatschappijwetenschappen

Bij filosofie of maatschappijwetenschappen kun je kijken of het een oplossing is als niemand meer vlees eet in 2050. Bij deze vakken kun je ook denken aan een voedingsapp. Is dit de toekomst en zorgt de voedingsapp ervoor dat we in de toekomst gezond en veilig voedsel hebben? Je kunt ook onderzoek doen naar nieuwe technologieën van verdeling en hoever de mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld CRISPR-CAS en GMOs. Verder is ‘Big Data’ in opkomst, je kunt kijken naar de mogelijkheid of dit een oplossing is voor het wereldvoedselvraagstuk.  

Geschiedenis

Bij geschiedenis kunnen we veel leren uit het verleden wat we kunnen toepassen in het heden. Zo kan ook het vak geschiedenis gelinkt worden aan het wereldvoedselvraagstuk. Wat hebben mensen vroeger gedaan met betrekking tot het wereldvoedselvraagstuk en wat kunnen we daar nu van leren? Wat gebeurde er bijvoorbeeld met ons voedingspatroon en de handel van voedsel tijdens de pestepidemie in de 14e eeuw? Ook kun je onderzoek doen naar de historische achtergronden tijdens de ‘groene revolutie’. Waarom lijkt deze revolutie Afrika overgeslagen te hebben en hoe kan Afrika meeliften op de nieuwe (technologische) ontwikkelingen?  

Natuurkunde

Bij natuurkunde kun je kijken naar hoe we energie optimaal kunnen gebruiken, zodat we de voedselvoorraad kunnen vergroten. Daarnaast kun je bij natuurkunde onderzoek doen naar mogelijkheden om voedsel in de toekomst in 3D te printen. Je kunt kijken of dit mogelijk is en of dit een oplossing is voor het voedseltekort wat er in de toekomst misschien gaat komen.  

Scheikunde

Bij scheikunde kun je kijken naar bioplastic, groene energie en manieren om te recyclen om milieuvervuiling tegen te gaan. Daarnaast kun je denken aan mogelijkheden om voedsel voedzamer te maken zodat er meer monden gevoed kunnen worden. Je kunt ook onderzoek doen naar genetische modificatie om een grotere voedselvoorraad te krijgen.  

Zo ziet u dat het wereldvoedselvraagstuk bij veel invalshoeken en vakken past. De onderwerpen zijn niet per se vakgebonden, maar omdat veel leerlingen hun profielwerkstuk bij één vak schrijven, hebben wij een aantal onderwerpen per vak geclusterd. Wel stimuleert Wageningen University & Research leerlingen vakoverstijgend te denken en verbindingen te leggen met andere vakken (binnen hun profiel) om zo tot een interdisciplinair onderzoek te komen. Voor meer informatie over de onderwerpen kunt u kijken op deze pagina.

Lesmateriaal