Docenten

In 2050 wonen er naar verwachting tien miljard mensen op onze aarde. Twee miljard meer dan nu en dat binnen drie decennia.Dit is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Uw leerlingen hebben de kennis in huis en techniek voor handen om met oplossingen te komen voor deze enorme uitdaging. Daagt u ze uit met deze oplossingen te komen?

Het Wageningen Youth Institute is een initiatief van Wageningen University & Research. Door middel van een wedstrijd worden jongeren uitgedaagd om interdisciplinair, onderzoekend, internationaal en creatief te denken.

Waarom meedoen?

 • Leerlingen kunnen meedoen met de wedstrijd en tijdens de finale een reis naar het Global Youth Institute in de Verenigde Staten winnen.
 • Leerlingen gaan op een leuke, praktische manier aan de slag met duurzaamheidsvraagstukken van de toekomst.
 • Leerlingen komen alvast in aanraking met wetenschappelijk onderzoek en Wageningen University & Research.

En speciaal voor u als docent

 • Ontvang bijscholing over onderzoeksmethoden en innovaties in de wetenschap.

Hoe meedoen?

Het Wageningen Youth Institute biedt begeleiding aan voor hele klassen, groepjes leerlingen en individuen. Het doel is om leerlingen te inspireren op vernieuwende manieren bij te laten dragen aan het wereldvoedselvraagstuk, hen daarin op een wetenschappelijke manier te begeleiden en hen een podium te bieden hun oplossingen te uiten. Leerlingen kunnen meedoen met hun profielwerkstuk/meesterproef of met een van de projecten van het Food Valley Netwerk.

Belangrijke data

 • 15 maart 2020: Deadline inleveren (profiel)werkstuk, samenvatting en advies voor deelnemers 2019/2020.
 • April 2020: Finale Wageningen Youth Institute 2019/2020 tijdens een nationale conferentie op Wageningen University & Research.
 • Oktober 2020: Global Youth Institute (Des Moines, Vereningde Saten) voor de winnende leerling(en) 2019/2020.

Criteria en beoordeling

Wedstrijd 2020

 • Werkstuk moet in 2020 afgerond zijn.
 • Werkstuk moet beoordeeld zijn met minimaal een voldoende.
 • Werkstuk moet gerelateerd zijn aan het wereldvoedselvraagstuk.
 • Werkstuk, samenvatting en advies moeten vóór 15 maart 2020 ingeleverd worden.

Beoordeling

 • Op basis van de volgende criteria: interdisciplinair, wetenschappelijk, impactvol, creatief en presentatie.
 • Door een jury van Wageningse wetenschappers (wordt nog bekend gemaakt).

Inhoudelijk

 • Interdisciplinair
 • Wetenschappelijk

  • Onderzoek is betrouwbaar
  • Uitkomsten zijn onderbouwd

Impact en toepassing

 • Oplossing heeft een doelgroep
 • Oplossing is realistisch
 • Oplossing kan een grote impact hebben

Creativiteit

 • De oplossing is origineel

Presentatie

 • De oplossing komt duidelijk naar voren in het advies
 • Duidelijke presentatie tijdens de finale
 • Goede reacties tijdens de rondetafelsessies
 • Enthousiaste, creatieve en kritische houding tijdens de finale

Lesmateriaal

Wereldvoedselspel: Fruit voor iedereen

Junior Consultancy Training: Casus Happy Meal

Junior Consultancy Training: Casus Food for Mars and Moon

Junior Consultancy Training: Casus Algenreactor Design Challenge

Junior Consultancy Training: Casus Duurzaam Ondernemen

Simulatie Serious Game: World Food Challenge

Inspiratie voor onderwerpen

Bekijk deze website voor meer informatie over het wereldvoedselvraagstuk en gerelateerde onderwerpen.