Schrijf en pitch je advies

Schrijf en pitch je advies

Schrijf op basis van je onderzoek een advies aan wereldleiders over oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk. Doe je mee met je profielwerkstuk (pws) of meesterproef? Lever dan je pws/meesterproef en jouw advies in. Doe je mee met de Junior Consultancy Training (JCT) ‘Voedselverspilling’ of ‘de Ideale Burger’? Lever dan het verslag van de JCT en jouw advies in. Doe je mee met de Global Challenge? Lever dan het verslag van de Global Challenge in.

Schrijf je advies

Schrijf een advies aan wereldleiders over de vraag:

‘Hoe voeden we de wereld in 2050 op een eerlijke, duurzame en gezonde manier wanneer de wereldbevolking stijgt naar 10 miljard?’

Richtlijnen voor het advies:

 • Word document van ongeveer twee A4 pagina’s (tussen 750 - 1000 woorden)
 • Vermeld bovenin je naam/jullie namen, klas, docent en school
 • Lettertype: Times New Roman, 11
 • Naam document: Advies_onderwerp_school.docx
 • Template voor het advies

Onderstaande vragen helpen je om jouw advies vorm te geven:

 • Korte introductie: welk onderwerp heb je gekozen en waarom vind je dit onderwerp belangrijk?
 • Waar moet iets veranderen? (duurzaam, eerlijk, voldoende, gezond, veilig voedsel, etc.)?
 • Hoe kan er wat veranderen? (kennis, faciliteiten, gedragsverandering, wetgeving etc.)?
 • Wie is daarbij betrokken? (bedrijven, overheden, NGOs, consumenten, etc.)?
 • Wie moet wat doen om welke impact te bereiken? (wie, wat, waar, wanneer en hoe)?

Inleveren en deadline

 • Lever je pws/meesterproef/JCT verslag samen met het advies, of de Global Challenge, vóór 1 maart 2020 in door ze te mailen naar info.youthinstitute@wur.nl.

Pitch jouw advies op 19 maart

Pitch jouw oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk tijdens een rondetafelgesprek met leerlingen en experts op de finaledag van het Wageningen Youth Institute op 19 maart 2020.

Wat is een rondetafelgesprek?

 • Bij een rondetafelgesprek zitten acht leerlingen en twee of drie experts aan een tafel. Ze gaan samen in gesprek over het onderzoek dat de leerlingen hebben uitgevoerd en het advies dat ze geschreven hebben.
 • De leerlingen pitchen om de beurt hun advies in drie minuten. Aansluitend zullen de experts op de pitch reageren en zal een vooraf aangewezen leerling een vraag stellen.
 • Bij de pitch kun je geen gebruik maken van een (powerpoint) presentatie. Je mag wel materialen meenemen die je kunt laten zien tijdens de presentatie.
 • De leerlingen die hun onderzoek en advies met een groep hebben gemaakt worden verdeeld over de rondetafelgesprekken zodat iedereen de kans krijgt een advies te pitchen en er geen herhaling van onderwerpen ontstaat tijdens de gesprekken.
 • Na alle pitches is er tijd voor een gezamenlijke discussie waarbij dieper ingegaan kan worden op problemen en oplossingen.
 • Na afloop van de rondetafelgesprekken krijgen alle deelnemers een Borlaug Scholar certificaat uitgereikt door de experts.
Opzet van het rondetafelgesprek, 14.00-15.30
Activiteit Tijd
Welkom, introductie en richtlijnen 10 minuten
Pitch van drie minuten door elke leerling. Vragen door de experts. Eén vraag van een vooraf aangewezen leerling 50 minuten
Discussie over problemen en oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk 20 minuten
Uitreiking van de Borlaug Scholar certificaten 10 minuten