Taalbeleid

Om de internationalisering van Wageningen University & Research een verdere impuls te geven, biedt de universiteit cursussen Engels aan voor alle medewerkers die onder Taalbeleid vallen. U wordt geïnformeerd door uw leidinggevende of HR adviseur wanneer Taalbeleid bij uw afdeling wordt geïmplementeerd. De kosten voor de cursussen komen ten laste van het opleidingsbudget van de afdeling/Science Group, mits u onder Taalbeleid valt. Om plaatsing in de juiste cursus te waarborgen, dient u een gratis placement test (Oxford Online Placement Test) te maken.

Cursussen Taalbeleid

Zomercursussen

U kunt nu ook in de zomer verschillende cursussen bij ons volgen.

Overige cursussen

Wageningen in'to Languages biedt verschillende cursussen in het kader van Taalbeleid Wageningen University & Research.

Instapeis/OOPT score* Communicatietrainingen Cambridge courses CEFR eindniveau
0 - 40 Basic English (12 sessies) A1 / A2
40 - 60 Hospitality English (12 sessies) Cambridge Preliminary (16 sessies) B1
60 - 80 Professional Skills in English (12 sessies) Cambridge First (16 sessies) B2
60 - 80 Speaking Skills (12 sessies) B2
> 80 Advanced Speaking Skills (12 sessies) C1
80 - 100 Cambridge Advanced (16 sessies) C1
> 80 Lecturing in English (6 sessies) C1 / C2
> 100 Lecturing Observation Service Cambridge Proficiency (16 sessies) C2

Naast bovendstaande cursussen biedt Wageningen in'to Languages twee schrijfcursussen waar geen instapniveau voor vereist is:

- Professional Writing in English
- Scientific Writing for Professionals

Aanmelden

Als u interesse hebt in een cursus, neemt u dan contact op met uw manager. Als u toestemming hebt om een cursus te volgen, dan kunt u een afspraak inplannen voor de Oxford Online Placement Test, en, als dat door uw leidinggevende is aangegeven, voor een intakegesprek waarin de mondelinge vaardigheden wordengetoetst. Dit gesprek duurt ongeveer 15 minuten. Denkt u er aan het autorisatieformulier te laten ondertekenen als u zich inschrijft voor de cursus?

Wij vragen u vriendelijk om u uiterlijk een week voor de cursus aan te melden via onze website.

Cursussen op maat

Staat er geen cursus bij die helemaal bij uw behoeften past? In overleg stelt Wageningen in’to Languages een training op maat samen.

Voor maatwerktrainingen kunt u contact opnemen met Rosanne Schuurmans:
T: +31 317 48 48 70
E: tailor-made@wur.nl