Taaltoetsen Engels

De Oxford Online Placement Test (OOPT) is een plaatsingstoets voor cursussen Engels, de RATEr is een (diagnostische) toets waarmee het Academische taalvaardigheidniveau Engels getest wordt.

RATEr

De RATEr is een toets Academisch Engels. De toets heeft als doel vast te stellen of (aankomend) studenten beschikken over het vereiste taalvaardigheidsniveau om een Engelstalig studieprogramma te volgen of wetenschappelijke activiteiten te verrichten binnen het hoger onderwijs (HBO en WO) of een onderzoeksinstelling.

***

Helaas moeten we mededelen dat, gezien de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, de afnames van de RATEr op 16 april en 28 mei niet door kunnen gaan. Op dit moment bekijken we de mogelijkheden voor alternatieve afnames in mei en juni.

Zodra er meer bekend is over de nieuwe afnamemomenten, dan zullen we dit op deze pagina melden.

Meer informatie over de RATEr

OOPT

De Oxford Online Placement Test (OOPT) is een plaatsingstoets voor cursussen Engels. De computertoets wordt afgenomen door Wageningen in’to Languages en stelt het niveau van de cursist vast. Aan de hand van de uitkomst geeft Wageningen in’to Languages advies over op welk niveau de cursist het beste kan instromen.
De OOPT test wordt online aangeboden.

Meer informatie over de OOPT