Promovendi en Postdocs

Als promovendus of Postdoc van Wageningen University & Research kunt u diverse cursussen volgen om uw Engelse spreek- of schrijfvaardigheid te verbeteren. Ons aanbod is gericht op Life Sciences en gebaseerd op wetenschappelijk vocabulaire. Buitenlandse promovendi kunnen ook hun Nederlandse taalvaardigheid verbeteren.

Aanbod Wageningen Graduate School

Rooster PhD cursussen

Overig aanbod

RATEr (toets Academisch Engels)

De RATEr is een (diagnostische) toets Academisch Engels. Het resultaat van deze toets kan gebruikt worden voor toelating tot een master- of minorprogramma bij Wageningen University & Research.

RATEr

Kosten

De kosten van deelname verschillen per training. Bekijk hiervoor de cursusinformatie. Promovendi met een goedgekeurd Training and Supervision Plan (TSP) krijgen 50% korting. Ook gastmedewerkers verbonden aan een onderzoekschool van Wageningen University & Research krijgen 50% korting.

Het cursusgeld is inclusief registratiekosten, Oxford Online Placement Test en boekengeld. De boeken worden in de eerste les uitgedeeld.