'Plantenvirussen'

Let op!!

Dit lespakket blijkt onvolledig. Daarom wordt deze versie herzien. Vanaf september 2017 is de les weer up-to-date. Je kunt 'm downloaden om 'm alvast te bekijken, maar gebruik 'm pas als de nieuwe versie beschikbaar is.
______________________________________________________

Mensen en dieren kunnen ziek worden van bacteriën en virussen. Maar hoe zit dat met planten? Kunnen planten, net als mensen, verkouden worden van virussen? Hoe gaat dat dan? En hebben planten ook een afweersysteem, zodat ze weer ‘beter’ kunnen worden? In deze lessenserie gaan we op onderzoek uit en proberen we antwoorden te vinden op deze vragen.

Doel: Na afloop van dit project weten de leerlingen dat:

  • ook planten ziek kunnen worden van virussen;
  • hoe virussen, en plantenvirussen in het bijzonder, eruit zien en hoe ze zich vermeerderen;
  • hoe planten besmet worden met virussen;
  • wat de symptomen van virusinfecties bij planten zijn;
  • hoe virusinfecties bij planten bestreden en voorkomen kunnen worden;
  • wat de gevolgen van infecties van plantenvirussen op de landbouw en de voedselvoorziening zijn.

Sluit aan bij kerndoelen: 2, 6, 8, 40 en 41
Geschikt voor groep: 7, 8 en onderbouw VO
Tijdsduur: 6 lessen van elk 2 tot 3 uur

Dit lespakket is ontwikkeld door:

  • Jelle Rommers, pabostudent CHE
  • Femke Marvin, leerkracht CBS de Springplank in Rhenen
  • Martin Verbeek, onderzoeker Wageningen UR

Downloaden lespakket
Let op!!

Dit lespakket blijkt onvolledig. Daarom wordt deze versie herzien. Vanaf september 2017 is de les weer up-to-date.
Je kunt 'm downloaden om 'm alvast te bekijken, maar gebruik 'm pas als de nieuwe versie beschikbaar is.

Uw gegevens

Gegevens school/instantie
Gegevens contactpersoon
Lespakket