'Ons klimaat'

‘Niets er veranderlijker dan het weer.’ Dit is een uitspraak die bij veel mensen bekend is. Maar wat mensen vaak niet weten, is dat de temperatuur in een klein gebied erg kan variëren. Wat zijn hier de oorzaken van? En wat zijn de gevolgen? Kan er ook iets aan gedaan worden? Deze vragen zullen in deze lessenserie ‘Ons klimaat’ onderzocht worden.

Doel

Aan het eind van de lessenserie:

 • weten de kinderen welke omstandigheden de temperatuur in hun eigen wijk beïnvloeden
 • kunnen de kinderen temperatuurmetingen doen m.b.v. een smartphone
 • kunnen de kinderen aan de hand van het onderzoeksplan een onderzoek opstellen en hier op reflecteren
 • kunnen de kinderen zelf een tabel en grafiek interpreteren aan de hand van de metingen die ze hebben gedaan
 • begrijpen de kinderen welke maatschappelijke problemen kunnen ontstaan bij een ongunstig omgevingsklimaat
 • kunnen de kinderen een formele brief opstellen aan de wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling. Hierin doen ze een voorstel om de buurt te veranderen, waardoor het klimaat in de wijk beter wordt

Sluit aan bij kerndoelen: 5, 32, 42 en 47

Geschikt voor groep: 7 en 8

Tijdsduur: vier dagdelen

Dit lespakket is ontwikkeld door:

 • Jedidja Been, pabostudent CHE
 • Matthijs Danes, onderzoeker Alterra Wageningen UR
 • Truus Berntzen, Koning Davidschool Ede

Met medewerking van:

 • Sidney Gijzen, Alterra Wageningen UR
 • Michel Uiterwijk, Alterra Wageningen UR

Downloaden lespakket:

Uw gegevens

Gegevens school/instantie
Gegevens contactpersoon
Lespakket
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken deze alleen voor bovenvermeld doel. Op deze verwerking is onze privacyverklaring van toepassing.