Lieveheersbeestje

'Vriend of Vijand'

Na dit project hebben de kinderen kennis over verschillende bodemdiertjes en insecten en hun natuurlijke vijanden. Ook hebben ze de vaardigheid om te onderzoeken welke dieren het zijn en wat hun kenmerkt.

Doel: De leerlingen leren bodemdiertjes en insecten herkennen en begrijpen het principe natuurlijke vijand.

Sluit aan bij kerndoelen: 40

Geschikt voor: alle groepen (per groep aparte handleiding)

Tijdsduur: Voor elke groep zijn er 7 lessen van 20-40 minuten

Dit lespakket is ontwikkeld door:

  • Helen Brandsma, Pabo-studenten van de Christelijke Hogeschool Ede
    Met bijdrages van:
  • Truus Berntzen, Koning Davidschool, Ede
  • Jan-Gert Jansen, t Palet, Ede
  • Gera van Os, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen UR

Download lespakket:

Uw gegevens

Gegevens school/instantie
Gegevens contactpersoon
Lespakket
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken deze alleen voor bovenvermeld doel. Op deze verwerking is onze privacyverklaring van toepassing.