'Een windmolen in mijn achtertuin'

In deze lessenserie staan de leerlingen stil bij het milieu en energiewinning/energievoorziening in de toekomst. De leerlingen gaan ontdekken, ervaren en begrijpen waarom het van belang is dat er goed nagedacht moet worden over bepaalde beslissingen. Dat is van belang voor de natuur, maar ook met een blik op de toekomst; het uitputten van de aarde. Dit zal tot uiting komen in een debat aan het eind van de lessenserie. In deze lessenserie debatteren ze over het wel of niet bouwen van een windmolenpark in hun gemeente. Leerlingen ervaren hoe het is om een standpunt te hebben. Voor dit standpunt zoeken ze naar relevante bronnen, zodat ze een debat goed voorbereid kunnen voeren.

Doel: leerlingen ontdekken, ervaren en begrijpen waarom het van belang is dat er goed nagedacht moet worden over bepaalde beslissingen.

Sluit aan bij kerndoelen: 2, 39, 44, 47, 50 en 54

Geschikt voor groep: 6, 7 en 8

Tijdsduur: twee keer 2 uur en een keer een dagdeel

Dit lespakket is ontwikkeld door:

  • MariĆ«lle van Zweden, pabostudent CHE
  • Sander van den Burg, onderzoeker Wageningen UR
  • Ineke Scheps, leerkracht Nijenoord Wageningen

Downloaden lespakket:

Uw gegevens

Gegevens school/instantie
Gegevens contactpersoon
Lespakket
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken deze alleen voor bovenvermeld doel. Op deze verwerking is onze privacyverklaring van toepassing.