'Zebrapaden voor dieren'

Waarom hebben dieren zebrapaden nodig? Dat gaan leerlingen zelf ervaren tijdens deze lessenserie. De leerkracht krijgt de benodigde informatie over dit  probleem van dieren (versnippering van leefgebieden) en de oplossing hiervoor (aanleg van “zebrapaden” zoals ecoducten).

De handleiding omvat 4 lessen die goed zijn voor ongeveer 4 dagdelen. De leerlingen ontdekken zelf dat dieren een verschillende manier en tempo van voortbewegen hebben. Ze bezoeken een ecoduct of andere voorziening in de buurt van de school, die bedoeld is om dieren van plek A naar plek B te brengen. Door middel van een dieren-gymles ervaren de leerlingen zelf de gevolgen van versnippering van natuurgebieden.In de laatste les maken de leerlingen door middel van een creatieve verwerking een ideaal dier dat gemakkelijk(er) kan overleven in Nederland.

Doel: kinderen ontdekken, zien en begrijpen waarom het nodig is dat er voorzieningen zijn om dieren te helpen bij het verplaatsen tussen verschillende gebieden.

Sluit aan bij kerndoelen: 3, 40, 41 en 58

Geschikt voor: groep 1, 2 en 3

Tijdsduur: twee keer 2 uur en twee keer een dagdeel

Dit lespakket is ontwikkeld door:

  • Robbert Blanken, pabostudent CHE
  • Mariëlle van Zweden, pabostudent CHE
  • Mirjam Broekmeyer, onderzoeker Wageningen UR
  • Agnes Arends, leerkracht De Vlinderboom Ede

Downloaden lespakket:

Uw gegevens

Gegevens school/instantie
Gegevens contactpersoon
Lespakket
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken deze alleen voor bovenvermeld doel. Op deze verwerking is onze privacyverklaring van toepassing.