Ontwikkelgroepen

Professionalisering

Het Wetenschapsknooppunt Wageningen University organiseert nascholingsbijeenkomsten en brengt leerkrachten, pabostudenten en wetenschappers samen om lesactiviteiten (zoals het Junior Science Lab) te ontwikkelen.

W&T-conferentie

Jaarlijks organiseert het Wetenschapsknooppunt Wageningen University een conferentie romdom Wetenschap en Techniek. De conferentie is een nascholingsdag voor pabo-studenten, leerkrachten en schoolleiders van het basisonderwijs.

Inhoud conferentie

Deelnemers krijgen handvatten om wetenschap en techniek in de klas te introduceren. De volgende editie zal op woensdagmiddag 28 september 2016 plaatsvinden.

Vorige edities

De laatste W&T-conferentie vond plaats op woensdag 11 november 2015. Op de conferentie, met als thema 'De bodem leeft' werd aandacht besteed aan de implementatie van W&T in het onderwijs en in de klas. Het verslag en de foto's geven een indruk.

Ontwikkelen lesactiviteiten

Er zijn in de afgelopen jaren 10 lesactiviteiten en 8 verschillende Junior Science Labs ontwikkeld. Dit werd gedaan door ontwikkelgroepen. Vanaf 2014 wordt er geen gebruik meer gemaakt van ontwikkelgroepen.

De ontwikkelgroepen bestonden uit wetenschappers, leerkrachten en pabo-studenten. De wereld van de wetenschap en het basisonderwijs werden letterlijk bij elkaar gebracht.

De doelen vande ontwikkelgroepen waren:

  • het delen van kennis, vaardigheden en attitudes;
  • het samen werken aan de ontwikkeling van lesactiviteiten -rondom onderzoeksthema's van Wageningen UR- waarin de didactiek van onderzoekend leren centraal staat.