Voorwaarden schooljaar 17-18 Wetenschapper in de Klas 'volgens aanbod'

1. De kosten van één les van anderhalf uur zijn €75 wanneer:
a. De les gekozen wordt uit het aanbod 2017-2018.
b. In de regio ligt binnen een reistijd van 35 minuten van Wageningen
Campus, Droevendaalsesteeg 1 (toets via google-maps).
c. De leerkracht aanwezig is bij deze les.
d. De doelgroep niveau 5 en/of 6 heeft.
e. De groepsgrootte maximaal 28 leerlingen is.
f. Het online-evaluatieformulier wordt kort na de les ingevuld.

2. Wageningse scholen kunnen in schooljaar 17-18 één les gratis aanvragen dankzij de samenwerking met de Gemeente Wageningen en NME "Het Groene Wiel". Zij melden hun belangstelling via Edso en schrijven zich in voor de Wetenschapper in de Klas via deze website. Voor een tweede les (of nog meer) betalen zij €75 per les.

3. UITZONDERINGEN:
A. Soms ligt de school net iets buiten de regio. In dat geval moet
éérst contact opgenomen worden met het Wetenschapsknooppunt
Wageningen, alvorens de les te kunnen boeken voor dit tarief.
B. Soms geeft de wetenschapper aan dat de les in zijn/haar regio gegeven kan worden. Ook dan geldt een reistijd van max 35min vanaf die locatie.
C. Voor scholen verder uit de regio zijn er twee opties:
----- 1: U komt met de klas naar de campus met tenminste een leerkracht en een begeleider. Voor deze optie vragen wij €25 extra.
----- 2: Er komt een wetenschapper naar u toe (mits mogelijk). U maakt dan gebruik van “Wetenschapper in de klas OP MAAT”. Hiervoor geldt een tarief tot max €150 per les. Maak voor zo'n les géén gebruik van het formulier, maar neem contact met ons op.
D. Soms hebben groepen drie niveaus. In dat geval moet eerst
contact opgenomen worden met het Wetenschapsknooppunt
Wageningen, alvorens de les te kunnen boeken.
E. Soms is de groep ietsje groter. In dat geval moet eerst contact
opgenomen worden met het Wetenschapsknooppunt Wageningen,
alvorens de les te kunnen boeken.

4. De datum, het tijdstip van de les en de verwachtingen worden in goed overleg vastgesteld door de leerkracht met de wetenschapper. Een les duurt gemiddeld anderhalf uur (minimaal 1 uur, max. 2 uur). De contactgegevens van de wetenschapper worden na binnenkomst van de inschrijving door het Wetenschapsknooppunt Wageningen verstrekt, mits aan de voorwaarden is voldaan.

5. Elke les wordt 1 keer aangeboden (soms 2x) door de wetenschapper. Is een les aangevraagd, dan verdwijnt deze uit het inschrijfformulier. Deze les kan daarna aangevraagd worden voor het standaardtarief (max. €150/les) via “Wetenschapper in de klas OP MAAT”.

6. Binnen een week na de les vult u het evaluatieformulier online in. Deze vindt u hier en de link wordt ook naar u verzonden via de mail.

7. De betaling vindt achteraf plaats via een factuur.

8. Door het bevestigen van de aanvraag en het accepteren van de voorwaarden gaat u een overeenkomst aan met het Wetenschapsknooppunt en is de school verplicht te betalen.

9. Het e-mailadres van de aanmelder wordt alleen gebruikt voor eigen communicatiedoeleinden.

10. Het team Wetenschapsknooppunt behoudt zich het recht voor ten allen tijde de les te wijzigen of te cancelen. Wanneer de les wordt gecanceld door het Wetenschapsknooppunt, krijgt u geen factuur.

11. Deelname aan 'Wetenschapper in de Klas volgens aanbod' houdt acceptatie van deze voorwaarden in.

Versie vastgesteld 24 augustus 2017.