Meedoen voor wetenschappers

Of je nu student, AIO of professor bent, als medewerker van Wageningen UR kunnen we jouw hulp goed gebruiken!

We zoeken enthousiaste wetenschappers die het leuk vinden om bijvoorbeeld:

  • een Junior Science Lab te ontwikkelen
  • groepen kinderen of leerkrachten rond te leiden door een onderzoeksinstelling
  • een uurtje college aan kinderen te geven over het eigen vakgebied
  • een workshop aan basisschoolleerkrachten te geven   

De activiteiten van het Wetenschapsknooppunt dragen bij aan de missie van WageningenUR om haar kennis niet alleen beschikbaar te stellen aan eigen onderzoekers en studenten, maar aan de hele maatschappij.

AiO's van WageningenUR kunnen de gemaakte uren voor het Wetenschapsknoppunt in de meeste gevallen opvoeren in hun TSP Plan

Wetenschappers die meewerken aan de activiteiten worden hierin ondersteund door medewerkers van het Wetenschapsknooppunt. Samen werken we aan de vertaling van onderzoek naar een begrijpelijke activiteit voor kinderen, welke aansluit bij hun leefwereld.

Aanmelden of meer weten? Neem contact op!