Alle Scholen Verzamelen - Thuis!

Tijdens Alle Scholen Verzamelen zijn groep 7 en 8 echte onderzoekers! Samen met andere basisschoolleerlingen door heel Nederland verzamelen leerlingen data, die gebruikt worden bij een groot onderzoek. Dit jaar gaan we aan de slag met het onderwerp waterkwaliteit.

Op vrijdag 15 mei, tijdens de Week van Ons Water, vindt dit citizen science project plaats. Door heel Nederland gaan kinderen uit groep 7 en 8 rivieren, kanalen, beekjes en sloten onderzoeken. Op deze manier kunnen we zien hoe het gaat met de gezondheid van ons water. Een gezonde rivier is namelijk het resultaat van een gezonde leefomgeving. Hoe beter het daarom met onze rivieren gaat, hoe beter het met de natuur en omwonenden rond de rivier gaat. Samen zetten we ons in voor gezonde rivieren!

Helaas gaat de Alle Scholen Verzamelen editie – Drinkable Rivers in zijn huidige vorm niet door. Er is besloten om de hele editie een jaar op te schuiven! De scholen die zich al hadden aangemeld zijn inmiddels geïnformeerd. Toch aan de slag met het thema waterkwaliteit op 15 mei? Je kunt alsnog meedoen aan de pilot-versie.

Wat ga je doen?

De leerlingen volgen thuis een webinar van de betrokken wetenschappers, voordat de metingen beginnen. Tijdens de webinar leren de leerlingen over onderzoek doen, waterkwaliteit en rivieren. Hierna kun je de leerlingen op pad sturen naar water of rivier dicht bij huis om zelf ecologische metingen te doen (uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM). De data die hierbij verzameld worden door de leerlingen zullen echt geanalyseerd en onderzocht worden! En dit gebruiken we dan weer voor de volledige editie volgend jaar.

Wat is een citizen science project?

Alle Scholen Verzamelen is een bijzonder project, dat wordt georganiseerd door alle Wetenschapsknooppunten door heel Nederland. Het is een citizen science onderzoek dat zich speciaal richt op kinderen. Dat betekent dat onderzoekers aan de universiteit de hulp inschakelen van kinderen uit het hele land, om samen een onderzoeksvraag op te lossen. Zo’n project is alleen een succes als er zo veel mogelijk kinderen meedoen. Want hoe meer kinderen er mee doen, hoe makkelijker je een enorme hoeveelheid informatie kunt verzamelen. Met de resultaten die de kinderen verzamelen dragen ze dus een onmisbaar stukje bij aan belangrijk onderzoek. En al die leerlingen worden dan voor even een echte onderzoeker!

Aanmelden

Helaas kun je je niet meer aanmelden voor deze editie.