Voorwaarden ontwerpwedstrijd 2018

1.         De wedstrijd is geschikt voor de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Alleen inzendingen van deze groepen maken kans op de prijzen. De uiterste inleverdatum is 14 maart 2018 – 10:00 uur.

2.         De inschrijving aan de ontwerpwedstrijd dient uiterlijk 1 maart 2018 bij het Wetenschapsknooppunt Wageningen University binnen te zijn.

3.         Van de deelnemer wordt verwacht dat deze woensdagmiddag 28 maart 2018 aanwezig kan zijn bij de finale.

4.         Er kunnen per klas maximaal twee ontwerpen worden ingezonden. Heeft een klas meerdere ontwerpen, dan kiezen zijzelf de beste uit voor inzending.

5.         De inzendingen kunnen alleen digitaal ingediend worden bij Wageningen University. (Word-document: geef kort en bondig een beeld van het plan van aanpak en het resultaat (inleiding en conclusie met foto’s en filmpjes van het ontwerp).
Inzendingen die na 14 maart 2018 binnen komen maken geen kans op de prijzen.

6.         De deelnemers van de vijf beste en meest vernieuwende inzendingen worden uitgenodigd voor de finale op de Campus van Wageningen University. Daar presenteren en verdedigen zij hun ontwerp tegenover een jury van deskundigen. De finale is op woensdagmiddag 28 maart 2018. Per inzending kunnen maximaal 4 kinderen en 1 begeleider afgevaardigd worden.
Finalisten die 28 maart afwezig zijn resp. geen presentatie verzorgen, maken geen kans op de prijzen.

7.         De finalisten worden uiterlijk 22 maart 2018 per e-mail bekend gemaakt aan alle inzenders. Het bericht wordt gestuurd naar het e-mailadres dat in het inschrijfformulier is opgegeven. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

8.       De overige deelnemers van inzendingen worden óók bij de finale verwacht en vormen de publieksjury. Ook zij komen met maximaal 4 kinderen en 1 begeleider per inzending. Leg 28 maart dus vast in de agenda.

9.         Het team Wetenschapsknooppunt kiest de winnaars van de wedstrijd op basis van de volgende aspecten: orginaliteit, vernieuwend,  werkwijze/aanpak, presentatie van de inzending, uitvoerbaarheid van het idee, compleetheid van de inzending.

10.         De ingezonden ideeën die een prijs winnen, worden gepubliceerd op www.wur.nl/wkwu . Bij ieder gepubliceerd idee zijn de naam en plaats van de school en de klas zichtbaar. De winnende scholen gaan akkoord met publicatie van het idee, klas- en naamsvermelding en plaats van de school in uitingen van het Wetenschapsknooppunt. Dit gebeurt door vermelding op onze website www.wur.nl/wkwu en via persberichtgeving.

11.     De prijzen worden tijdens de finale uitgereikt aan de winnaars. Op de website staat vermeld wat de prijzen zijn.

12.     Het e-mailadres van de aanmelder wordt alleen gebruikt voor eigen communicatiedoeleinden.

13.     Onheuse afbeeldingen of uitingen die tegen de menselijke waardigheid indruisen, worden zonder overleg verwijderd en zijn altijd herleidbaar tot diegene die het idee heeft ingezonden en bevestigd.

14.     Het team Wetenschapsknooppunt behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen, wanneer de deelnemer één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige, onjuiste of misleidende informatie heeft opgegeven of op enigerwijze de wetgeving heeft overtreden, de deelnemer uit te sluiten, op enig moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen.

15.     Het team Wetenschapsknooppunt behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de wedstrijd stop te zetten of te wijzigen.

16.     Deelname aan de wedstrijd houdt acceptatie van de actievoorwaarden in. Betwisting van de voorwaarden in het reglement wordt niet in overweging genomen.

Vastgesteld op 23 november 2017