W&T-conferentie 2013

Op woensdag 2 oktober 2013 vond de vierde editie van de W&T-conferentie plaats. Ruim 60 leerkachten, schoolleiders en W&T-coördinatoren uit het basisonderwijs namen deel aan deze conferentie getiteld: 'Duurzaamheid door een wetenschappelijke bril'. De conferentie bestond uit een ochtend- en middagdeel.

Ochtend

Het ochtenddeel (verzorgd door het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland, KWTG) was speciaal georganiseerd voor schoolleiders en W&T-coördinatoren. Zij ontvingen tips om wetenschap en techniek een goede plek te geven op de basisschool.

Middag

In de middag boden workshops achtergrondinformatie om het thema duurzaamheid breder en dieper aan te pakken in het onderwijs. Ook werd er aandacht besteed aan het aanzetten van kinderen tot onderzoek en het begeleiden van onderzoeksactiviteiten. De workshops werden verzorgd door de pabo-studenten, wetenschappers en leerkrachten die in het schooljaar 2012-2013 hebben deelgenomen aan een ontwikkelgroep van het Wetenschapsknooppunt. 

Netwerkbijeenkomst

Parallel aan de conferentie vond een netwerkbijeenkomst voor relaties van het Wetenschapsknooppunt plaats. Wetenschappers van Wageningen UR, medewerkers van de CHE, en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven werden door de WKWU stuurgroepleden Harry Gruppen (hoogleraar Levensmiddelenchemie, WU) en Emile van Velsen (directeur pabo Christelijke Hogeschool Ede (CHE)) geinformeerd over de doelen en activiteiten van het Wetenschapsknooppunt. Ze lichten daarbij de inbreng en insteek van zowel de WUR als de CHE toe. Hierna kregen de aanwezigen een unieke kans om een kijkje te nemen bij de Kinderuniversiteit, en waren ze aanwezig bij de diploma-uitreiking. De bijeenkomst eindigde met een hapje en een drankje.