TOOL Onderzoekend Leren

De webapp TOOL is ontwikkeld voor leerlingen uit groep 5 t/m 8, en werkt volgens het 7-stappenmodel van onderzoekend leren. TOOL is een begeleidend leermiddel en biedt structuur en ondersteuning aan leerlingen bij het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek.

Wat kan de webapp TOOL?

De webapp TOOL doorloopt zeven stappen:
1. Introductie, 2. Verkennen, 3. Opzetten, 4. Uitvoeren, 5. Concluderen, 6. Presenteren en 7. Verdiepen.

Na een introductiescherm en inloggen, kunnen de leerlingen aan de slag met het onderzoek. Zij kunnen zelf een onderwerp kiezen en elke stap komt automatisch in het logboek. Het logboek blijft tijdens het onderzoek beschikbaar en kan tussentijds worden opgeslagen en/of worden uitgeprint. Het vormt de basis voor een verslag of andere uitwerking. Doordat de stappen van het onderzoek goed te volgen zijn kan de begeleider de juiste vragen stellen per onderzoeksfase.

De kinderen gaan nu gestructureerd aan de slag: Wat wil ik eigenlijk weten en wat heb ik nodig?

Coach

Een goed onderzoek opzetten is best lastig. Hoe stel ik een goede onderzoeksvraag op? Wat is een hypothese? Met deze vragen, en andere, kan de leerling terecht bij de button “coach”. De coach geeft bij elke fase in het onderzoek een aantal tips en/of achtergrondinformatie.

Voorbereiding

Voor de leerkracht/begeleider is het zeer raadzaam om de webapp zelf een keer te gebruiken. Met deze ervaring kan je kinderen beter begeleiden gedurende de verschillende fases van een onderzoek.
TOOL is niet te vinden in een appstore.

Wanneer inzetten?

Met de webapp TOOL speelt het Wetenschapsknooppunt in op de ontwikkelingen van Onderwijs 2032. Hier gaat het om toekomstgericht onderwijs waarin leerlingen kennis en vaardigheden opdoen om succesvol te kunnen deelnemen in de veranderende maatschappij. TOOL maakt het eenvoudig om daar nu al mee te beginnen! Maken de leerlingen een werkstuk? Doen ze proefjes in de projectweek of in de plusklas? TOOL biedt structuur en ondersteuning. Probeer het zelf eens uit!

TOOL won Educatie prijs 2017

22 juni 2017 won TOOL de Comenius-EduMedia-Award 2017 omdat het didactisch sterk is en zeer eenvoudig in gebruik.
TOOL ging begin schooljaar16-17 online. Aan het eind liepen er al bijna 7000 onderzoekjes.