Dieren classificeren

Tot welke soort hoort jouw huisdier? En de dieren rondom de school en alle andere dieren? Is er een relatie tussen de dino en de huismus? Welk dier hoort bij de planteneters, de langnekken? Is er voor elk dier een soortnaam? De wetenschapper legt met voorbeelden uit welke diersoorten er zijn. Dit heet het klassificeren van dieren. Na de uitleg doen de kinderen een spel om de kennis in praktijk te brengen.

Wetenschapper: Ellen Kranenbarg
Deze les kan in overleg gepland worden op woensdagochtend

Inschrijven of andere lessen bekijken: klik hier