Schimmels: vies of nuttig?

Tijdens deze les leer je dat er slechte en nuttige schimmels zijn. Waar en hoe groeien ze, hoe zien ze er uit, wat gebeurt er?

  • Jullie gaan zelf schimmels “vangen” en na een week bekijken of er schimmels gegroeid zijn en hoe ze eruit zien.
  • Planten kunnen ziek worden door schimmels. In de klas gaan jullie planten ziek maken door ze met een schimmel te infecteren. Waarom wordt de ene plant wel ziek en de andere niet? Na een week bekijken we de planten.
  • Nuttige schimmels ruimen onder andere plantaardig afval op. Jullie verzamelen rijp fruit, groente, stukjes hout en bladeren. Wat is er na een week met dit afval gebeurd?

Wetenschapper: Karin Burger